Dyn yn wynebu 15 cyhuddiad rhyw yn erbyn plant mewn mosg

Cyhoeddwyd

Mae dyn 80 oed o Gaerdydd yn wynebu 15 cyhuddiad o droseddau rhyw yn erbyn plant mewn mosg yn y ddinas.

Roedd Mohammed Haji Saddique o Gyncoed yn dysgu ym mosg Madina rhwng 1976 a 2006.

Mae'r troseddau honedig yn gysylltiedig ag ymosodiadau ar bedair merch yn y mosg rhwng 1996 a 2006.

Mae Mr Saddique wedi ei gyhuddo o wyth trosedd o ymosod ar ferch o dan 13 oed, a saith trosedd o ymosodiad anweddus ar ferch o dan 14 oed.

Cafodd ei gyhuddo yng ngorsaf yr heddlu ym Mae Caerdydd, a'i ryddhau ar fechnïaeth.

Mae'r heddlu yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101.

Ymchwiliad

Yn ôl y Ditectif Arolygydd Rob Cronick: "Er y cyhuddiadau heddiw rydym yn parhau gyda'r ymchwiliad, ac yn gofyn i unrhywun sy'n credu bod ganddyn nhw wybodaeth allai fod o gymorth i ddod ymlaen.

"Mae yna sawl asiantaeth ar gael i gefnogi unrhywun sydd am gysylltu gyda nhw, os oes ganddyn nhw unrhyw bryderon.

"Dwi am gysuro unrhywun sy'n ystyried cysylltu gyda ni neu unrhyw asiantaeth, y bydd yr holl wybodaeth yn cael ei drin yn gyfrinachol, ac y byddwch yn cael eich clywed a'ch cefnogi."

Gall unrhywun gyda gwybodaeth neu sydd gydag unrhyw bryderon am y mater alw llinell arbennig gan elusen yr NSPCC ar 0808 800 5000 ble y bydd staff sydd wedi eu hyfforddi ar gael i siarad ac i gynnig cefnogaeth.