Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru: Pleidleisio ar gau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunDyma'r wyth sydd ar y rhestr fer am wobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016

Mae'r pleidleisio nawr wedi cau ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwaraeon BBC Cymru 2016.

Bydd enillydd y wobr yn cael ei gyhoeddi nos Lun, 5 Rhagfyr yng Ngwobrau Chwaraeon Cymru yn Neuadd Hoddinott y BBC.

Mae'r noson wobrwyo yn cael ei chynnal am y bedwaredd flwyddyn ac yn ffrwyth cydweithio rhwng BBC Cymru a Chwaraeon Cymru er mwyn dathlu'r goreuon ym myd chwaraeon elît ac ar lawr gwlad.

Fe allwch wylio'r rhaglen yn fyw ar wefan BBC Wales Sport, Botwm Coch y BBC neu ar iPlayer (yn y DU yn unig) o 19:30 GMT nos Lun.

Bydd manylion hefyd ar BBC Radio Cymru, BBC Radio Wales, BBC Wales Today a Newyddion 9 ar S4C.

Fe fydd adolygiad o'r flwyddyn ym myd y campau'n cael ei ddarlledu ar BBC Cymru dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.

Uchafbwynt y noson fydd coroni Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru 2016 o'r rhestr fer yma (yn nhrefn y wyddor):

Hollie Arnold (athletau)

ffynhonnell y llun, Getty Images

Enillodd Hollie Arnold fedal aur yng nghystadleuaeth F46 y waywffon yn y Gemau Paralympaidd yn Rio eleni.

Sefydlodd y ferch 22 mlwydd oed, sydd yn ymarfer yn Gaerdydd, record byd newydd cyn torri'r record hwnnw gyda thafliad terfynol o 43.01m i hawlio'r teitl.

Roedd Arnold yn fuddugol ymhob cystadleuaeth y bu'n rhan ohonyn nhw yn 2016.

Gareth Bale (pêl-droed)

ffynhonnell y llun, Getty Images

Sgoriodd Gareth Bale dair gôl wrth i Gymru gyrraedd rownd gyn derfynol Ewro 2016 yn Ffrainc.

Mae'r ymosodwr 27 mlwydd o Gaerdydd bellach yn ail ar restr sgorwyr Cymru y tu ôl i Ian Rush gyda 26 o goliau dros ei wlad.

Gyda'i glwb Real Madrid fe enillodd Gynghrair y Pencampwyr am yr ail dro ac fe gafodd ei enwebu ar gyfer gwobr chwaraewr gorau'r byd FIFA.

Elinor Barker (seiclo)

ffynhonnell y llun, Getty Images

Roedd Elinor Barker yn aelod o dîm cwrso merched Prydain enillodd fedal aur yn y Gemau Olympaidd yn Rio gyda Laura Trott, Joanna Rowsell-Shand a Katie Archibald.

Sefydlodd y pedair record byd o 4'10.236" yn y rownd derfynol yn erbyn yr Unol Dalethiau i ennill yr aur.

Wedi ei llwyddiant yn Rio mae Barker yn canolbwyntio ar rasio yn unigol ac eisoes wedi cael llwyddiant.

Aled Sion Davies (athletau)

ffynhonnell y llun, Getty Images

Torrodd Aled Sion Davies y record byd Paralympaidd i ennill aur yn ffeinal taflu pwysau F42 yn Rio gan wella ar yr efydd gipiodd yn 2012.

Fe daflodd Davies, 25 oed, bellter o 15.97m oedd bron fetr yn glir o'r agosaf ato.

Roedd eisoes wedi torri'r recordiau byd am daflu'r pwysau a'r ddisgen yn ystod y flwyddyn gan gipio'r aur yn y ddwy gystadleuaeth ym Mhencampwriaethau Ewrop.

Owain Doull (seiclo)

ffynhonnell y llun, Getty Images

Owain Doull enillodd y cyntaf o bedair medal aur y Cymry yn Rio 2016.

Ynghyd â Syr Bradley Wiggins, Steven Burke ac Ed Clancy roedd Doull yn rhan o dîm cwrso dynion Prydain lwyddodd i amddiffyn eu coron gan dorri record y byd.

Roedd eisoes wedi ennill medal arian fel rhan o'r tîm cwrso ym Mhencapwriaethau Trac y Byd yn gynharach yn y flwyddyn.

Jade Jones (taekwondo)

ffynhonnell y llun, Getty Images

A hithau ond yn 23 mlwydd oed, llwyddodd Jade Jones i amddiffyn y fedal aur enillodd yn y Taekwondo yng Ngemau Olympaidd 2012.

Wedi ei llwyddiant yn Llundain bedair blynedd ynghynt, Jones oedd y ffefryn i ennill unwaith rhagor yn y categori -57 cilogram yn Rio 2016.

Roedd Jones eisoes wedi sicrhau teitl Ewrop eleni gan sicrhau bod 2016 yn flwyddyn gofiadwy.

Hannah Mills (hwylio)

ffynhonnell y llun, Getty Images

Hawliodd Hannah Mills a'i phartner Saskia Clark fedal aur yn y dosbarth 470 yng Ngemau Olympiadd Rio gan fynd un gam yn well na'r arian enillodd y ddwy yn 2012.

Roedd gan Mills a Clark fantais o 20-pwynt yn mynd fewn i'r ras derfynol ar ôl ennill tair ras a pheidio gorffen yn is na'r wythfed safle yn y 10 ras.

Dim ond angen gorffen oedd Mills a Clark yn ras olaf i sicrhau'r aur.

Lee Selby (bocsio)

ffynhonnell y llun, Getty Images

Fe wnaeth Lee Selby amddiffyn ei goron IBF pwysau plu y byd gyda buddugoliaeth dros yr Americanwr Eric Hunter ym mis Ebrill i barhau â'i record di-guro.

Y fuddugoliaeth yn erbyn Hunter oedd yr ail waith i'r gwr o'r Barri amddiffyn ei goron ar ôl ennill y teitl yn 2015 ond bu'n rhaid iddo godi o'r cynfas ar ôl cael ei lorio am y tro cyntaf yn ei yrfa.

Selby yw'r 12fed pencwmpwr byd o Gymru.

Cafodd y rhestr ei ddewis gan banel o arbenigwyr wedi ei gadeirio gan y cyn-athlewr a chwaraewr rygbi rhyngwladol Nigel Walker.

Nodwch nad oes cysylltiad rhwng y rhestr fer uchod a gwobrau Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn y DU, ac mai i Gymru yn unig y maen nhw'n berthnasol.

Yn ogystal â'r brif wobr, bydd 12 o wobrau eraill yn cael eu rhoi ar y noson fawr:

 • Hyfforddwr y Flwyddyn
 • Tîm y Flwyddyn
 • Chwaraewr a Chwaraewraig Ifanc y Flwyddyn (Gwobr Carwyn James)
 • Cyrhaeddiad Oes - elît a chymuned
 • Arwr Tawel BBC Cymru
 • Hyfforddwr Cymunedol y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn
 • Gwirfoddolwr y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Anabledd y Flwyddyn
 • Hyfforddwr Ifanc y Flwyddyn

Rheolau pleidleisio gafodd eu rhyddhau ym mis Tachwedd. Nodwch fod y bleidlais wedi cau bellach.

Fe wnaeth y bleidlais ar agor o 08:00 ar ddydd Llun 28 Tachwedd 2016 a chau am 18:00 ar ddydd Sadwrn 3 Rhagfyr 2016.

Termau ac amodau

Bydd Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn cael ei enwi mewn noson wobrwyo fyw yn Neuadd Hoddinott y BBC yng Nghaerdydd ar nos Lun, 5 Rhagfyr 2016.

Mae'r drefn enwebu a manylion pleidleisio am bob gwobr fel a ganlyn.

Y BRIF WOBR - MANYLION Y BROSES ENWEBU

Mae'r wobr yn mynd i berson sydd wedi hawlio sylw'r cyhoedd yn ystod 2016 ym myd chwaraeon.

Bydd panel arbenigol yn ymgynnull yn Nhachwedd 2016 i ddewis rhestr fer o 5-10 o bobl ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwareon y Flwyddyn BBC Cymru.

Fe fydd tîm cynhyrchu Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru yn darparu rhestr estynedig i'r panel o bobl o fyd chwaraeon gyda manylion am eu gorchestion. Mae gan y Panel yr hawl i ystyried ymgeiswyr posib eraill.

Mae pum aelod ar y panel eleni:

 1. Nigel Walker (cadeirydd)
 2. Y Farwnes Tanni Grey-Thompson
 3. Rhian Gibson
 4. Christian Malcolm
 5. Nathan Blake

Fe fydd y Panel yn dewis y rhestr fer gan ddefnyddio'r meini prawf canlynol:

• Adlewyrchu llwyddiant Cymru ar lwyfan cenedlaethol a/neu rhyngwladol;

• Adlewyrchu ystod eang chwaraeon yng Nghymru;

• Ystyried 'effaith' unrhyw orchest y tu hwnt i'r llwyddiant unigol dan sylw.

Mae pobl yn gymwys i gael eu hystyried ar gyfer gwobr Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn BBC Cymru os ydyn nhw'n gymwys i gynrychioli Cymru mewn unrhyw gamp rhyngwladol.

Nid yw hyfforddwyr sydd ddim yn chwarae na rheolwyr yn gymwys i dderbyn y wobr.

Fe fydd y panel yn ceisio llunio rhestr fer ar sail cytundeb. Os na fydd cytundeb llawn ar rai o'r ymgeiswyr fe fydd y panel yn pleidleisio ar y rhai sy'n weddill. Os fydd y bleidlais yn gyfartal bydd pleidlais y cadeirydd yn penderfynu'r canlyniad.

Bydd y rhestr fer yn cael ei gyhoeddi yn ystod BBC Wales Today ar BBC One, ar Newyddion 9 ar S4C ac ar BBC Radio Cymru a BBC Radio Wales, yn ogystal ag ar wefannau BBC Cymru Fyw a BBC Wales Sport.

Bydd y Panel hefyd:

 • Yn cynnal pleidlais wrth gefn ar gyfer y brif wobr (os fydd trafferthion gyda'r bleidlais gyhoeddus cyn y noson wobrwyo).
 • Os bydd rhaid rhoi terfyn ar y pleidlesio cyhoeddus oherwydd problemau technegol neu afreoleidd-dra pleidleisio yna bydd 1-2-3 yn cael ei benderfynu am y rheswm hyn yn eu cyfarfod neu bydd cymeradwyaeth y pleidleisio ar yr amser pan fo'r bleidlais gyhoeddus yn cael ei gau, yn dibynnu ar amgylchiadau penodol, yn cael ei ddefnyddio, gyda disgresiwn y beirniaid, yn cael ei ddefnyddio'r tri safle uchaf.

Y BRIF WOBR - PLEIDLAIS GYHOEDDUS

Y cyhoedd fydd yn dewis enillydd y brif wobr o'r rhestr fer mewn pleidlais a gynhelir rhwng dydd Llun 28 Tachwedd a dydd Sadwrn 3 Rhagfyr. Bydd y bleidlais yn cael ei goruchwylio gan ddyfarnwr annibynnol.

Er bod pleidlais gwbl gyfartal yn annhebygol, os fydd hynny'n digwydd:

Gyda'r ddau uchaf yn cael yr un nifer o bleidleisiau ar y brig, bydd y wobr yn cael ei rannu rhwng y ddau. Ni fydd ail wobr.

Gyda'r tri uchaf yn gyfartal gyda'r un nifer o bleidleisiau, bydd y wobr yn cael ei rannu rhwng y tri ac ni fydd ail na thrydedd wobr.

Gyda dau yn gydradd ail, bydd yr ail wobr yn cael ei rannu ac ni fydd trydedd wobr.

Gyda dau yn gyfartal drydydd yn y bleidlais, fe fydd y drydedd wobr yn cael ei rannu rhwng y ddau.

Os fydd rhaid atal y bleidlais gyhoeddus am resymau technegol neu os fydd tystiolaeth o gamddefnyddio'r bleidlais, bydd y safleoedd 1-2-3 a ddewiswyd gan y beirniaid yn eu cyfarfod, neu ategu'r tabl pleidleisio pan mae'r bleidlais yn cau (gan ystyried amgylchiadau penodol hynny) yn cael ei ddefnyddio i bennu'r tri cyntaf.

GWOBR CYRHAEDDIAD OES

Bydd hon yn anrhydeddu rhywun sydd wedi cael effaith ar fyd y campau yng Nghymru yn ystod eu bywyd. Caiff yr enillydd ei benderfynu gan y Panel arbenigwyr a nodwyd uchod. Bydd y wobr yn cael ei rhoi yn fyw ar raglen Gwobrau Chwaraeon Cymru ar ddydd Llun, 5 Rhagfyr.

RHEOLAU PLEIDLEISIO CYFFREDINOL

1. Bydd modd pleidleisio ar gyfer y brif wobr o restr fer, gyda'r bleidlais ar agor o 08:00 GMT fore Llun, 28 Tachwedd, 2016 tan 18:00 GMT ddydd Sadwrn, 3 Rhagfyr, 2016. Bydd y rhestr enwebiadau i'w gweld ar allbwn BBC Cymru o ddydd Mawrth, 22 Tachwedd. Fe fydd y rhifau perthnasol i fwrw pleidlais dros eich ymgeisydd chi yn cael eu cyhoeddi pan fydd y cyfnod pleidleisio yn dechrau. Bydd y rhifau ffôn a thestun ar gael ar wefan BBC Cymru.

2. Dim ond dros y ffôn neu drwy neges destun y mae modd pleidleisio. Sylwer na fyddwch yn cael pleidleisio drwy e-bost, y botwm coch nac ar y wefan yma. Bydd hawl i bleidleisio bum gwaith yn unig trwy bob dull o bleidleisio.

3. Bydd y llinellau ffôn a neges destun ar agor fel y nodwyd uchod. Bydd pleidleisiau sy'n dod i law y tu allan i'r amserau uchod, neu sydd uwchlaw y mwyafswm o bleidleisiau a ganiateir ddim yn cael eu cyfri, ond mae'n bosib y byddwch yn talu amdanynt. Gall yr amseroedd pleidleisio newid.

4. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ohirio neu ganslo pleidleisio ar unrhyw adeg. Os fyd hynny'n digwydd, neu bod nam technegol neu arall ar y bleidlais, mae'r BBC yn cadw'r hawl i drefnu bod yr enillydd yn cael ei benderfynu drwy drefniant arall o bleidleisiau a roddwyd gan Banel arbenigol a drefnwyd o flaen llaw. Yr un fydd y Panel a ddewisodd y rhestr fer - gweler uchod am fanylion.

5. Mae'r bleidlais yn agored i holl drigolion y DU, gan gynnwys Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw. Noder nad yw pobl sy'n cael eu cyflogi gan y BBC, eu perthnasau agos nac unrhyw un sy'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd gyda chynhyrchu'r rhaglen na darparu llinellau ffôn sefydlog a gwasanaethau ffonau symudol ar gyfer y rhaglen yn gymwys i bleidleisio.

6. Bydd pob galwad ffôn yn costio 10 ceiniog yr alwad ynghyd â'r gost arferol i'ch rhwydwaith ffonau. Am y wybodaeth ddiweddaraf, byddwn yn eich cynghori i wirio'r gost gyda'r darparwr gwasanaeth.

Bydd negeseuon testun yn costio yr un fath a neges arferol. Dylech wirio prisiau gyda'ch cwmni ffôn symudol.

7. Rhaid i bleidleiswyr gael caniatâd y person sy'n talu'r bil cyn pleidleisio. Dylai pleidleiswyr sy'n 12 oed neu'n iau gael caniatâd rhiant neu warchodwr cyn pleidleisio.

8. Os ydych yn gwylio'r rhaglen drwy'r iPlayer neu unrhyw wasanaeth arall sy'n dangos y rhaglen ar amser gwahanol i'r amser darlledu gwreiddiol, dylech wirio a yw'r bleidlais yn parhau yn agored cyn ceisio bwrw pleidlais, gan y gallai fod eisoes wedi cau.

9. Gwnewch yn siŵr eich bod yn deialu y rhif yn ofalus neu deipio gair côd/allweddair y person yr ydych am bleidleisio iddynt.

10. Cewch bleidleisio hyd at bum gwaith ar eich ffôn neu ar eich ffôn symudol. Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddiarddel pleidleisiau os oes ganddi reswm da i amau bod pleidleisio twyllodrus wedi digwydd, neu os amheuir fod yna ymgais fwriadol i ddylanwadu'n dwyllodrus ar y canlyniad. Gall y BBC ond gwarantu mai pleidleisiau unigol drwy'r rhifau ffôn neu'r geiriau côd ar neges destun fydd yn cael eu cyfri.

11. Mae cynlluniau wrth gefn mewn rhai amgylchiadau. Gallai'r rhain gynnwys defnyddio panel o bobl o'r sector chwaraeon pe bai trafferthion gyda'r llinellau ffôn neu bleidleisio ar neges destun, neu os yw canlyniad y bleidlais yn gyfartal. Bydd y defnydd o gynlluniau wrth gefn fel hyn yn cael ei ddatgan yn glir.

12. Er mwyn gwirio unrhyw gais i gael ad-daliad (os fydd hynny'n cael ei gynnig) neu i ymchwilio i anghysondebau pleidleisio, fe allai'r BBC ofyn i'r cwmnïau ffôn i ddatgelu'r rhif ffôn yr ydych wedi ei ddefnyddio i bleidleisio. Noder y bydd hyn yn ofynnol hyd yn oed os ydych wedi dewis peidio datgelu eich rhif wrth bleidleisio. Os nad ydych yn cytuno gyda hyn, ni ddylech bleidleisio.

Os fydd angen ymchwiliad o'r fath, bydd y BBC ond yn defnyddio eich rhif ffôn at bwrpas prosesu ad-daliadau neu i ymchwilio i anghysondebau pleidleisio, ac ni fydd yn cyhoeddi nac yn rhoi'r rhif i unrhyw un arall heb ganiatâd, heblaw lle mae angen hynny i weithredu'r rheolau yma. Gallwch ddarllen mwy am bolisi preifatrwydd y BBC yma.

13. Ni all y BBC, ei hisgontractwyr, is-gwmnïau a/neu asiantaethau dderbyn unrhyw gyfrifoldeb o gwbl am: i) unrhyw fethiant technegol neu broblem arall gydag unrhyw rwydwaith neu linell ffôn, system, gweinydd, darparwr neu fel arall allai arwain at golli unrhyw bleidlais, neu i bleidlais beidio cael ei chofrestru neu gofnodi; ii) unrhyw berson sydd wedi eu henwebu yn tynnu nôl o'r digwyddiad neu yn gwrthod derbyn y wobr am unrhyw reswm.

14. Mae'r pleidleisio yn y rhaglen hon yn cyd-fynd â Chôd Ymddygiad Cystadlaethau a Phleidleisio'r BBC, ac fe ellir gweld manylion hwnnw ar wefan Safonau a Chanllawiau'r BBC.

15. Mae'r Termau ac Amodau yma yn cael eu rheoli gan gyfreithiau Cymru a Lloegr.