Ateb y Galw: Rhodri Gomer

scarlets

Y cyflwynydd a chyn-chwaraewr rygbi Rhodri Gomer Davies sy'n Ateb y Galw yr wythnos yma wedi iddo gael ei enwebu gan Emyr Penlan yr wythnos diwethaf.

Beth ydi dy atgof cyntaf?

Diwrnod cneifio yn Troed y Bryn, a'r bois yn bygwth tocio gwallt fy mrawd (a'r wledd amser cinio wedi ei pharatoi gan Mamgu).

Pwy oeddet ti'n ei ffansio pan yn iau?

Louise Redknapp. Wow!

Beth oedd y digwyddiad a gododd y mwya' o gywilydd arnat ti erioed?

Gwisgo siorts rygbi gwyn i'r gala nofio yn ysgol Llambed, ond sylweddoli wedi i mi orffen y ras eu bod nhw'n dangos popeth (ac roedd y dŵr yn oer… iawn!)

Pryd oedd y tro diwethaf i ti grio?

Ddydd Sadwrn diwethaf, yn angladd Eifion Gwynne, ffrind i mi a fu farw yn llawer rhy ifanc.

Oes gen ti unrhyw arferion drwg?

McDonald's!

Dy hoff le yng Nghymru a pham?

Dyffryn Tywi. Y tirwedd, y bobl a'r cyfoeth o bethau sy' gan yr ardal i'w chynnig. 'Sdim unman yn cymharu â gartref!

Image caption Rhodri yn ei nefoedd - Dyffryn Tywi

Y noson orau i ti ei chael erioed?

Noson fy mhriodas yng Ngwesty'r Vale. Dathlu achlysur arbennig iawn gyda theulu, ffrindiau a pheints!

Disgrifia dy hun mewn tri gair

Gwyn fy myd!

Beth yw dy hoff lyfr?

Boo-a-bog yn y Parc gan Lucy a Rhodri Owen (mae'r arian i gyd yn mynd at apel Arch Noa felly anrheg Nadolig gwych i'r plant!)

Pa ddilledyn fyddet ti'n methu byw hebddo?

Wellingtons. Joio bod y tu fas!

Beth oedd y ffilm ddiwethaf welaist di?

Me Before You. Mae'r stori yn seiliedig ar ffrind i mi, Dan James o Brifysgol Loughborough.

Mewn ffilm o dy fywyd pa actor fydda'n chwarae dy ran di?

Michael Sheen. Actor o fri, a llanc o foi!

Dy hoff albwm?

Ar y funud, O Groth y Ddaear gan Gwilym Bowen Rhys, ond goreuon Plethyn yw'r ffefryn!

Cwrs cyntaf, prif gwrs neu bwdin - pa un ydi dy ffefryn a be fyddai'r dewis?

Gan bo' fi'n lico llond plat, 'sen i'n mynd am brif gwrs, a shanc o gig oen a sglodion fyddai'r dewis bob tro.

Petaset yn gallu bod yn rhywun arall am ddiwrnod, pwy fyddai fo/hi?

Y cyflwynydd Alun Williams (dwlen i wybod be' sy'n mynd mlaen yn ei ben!)

Pwy sy'n Ateb y Galw yr wythnos nesaf?

Alun Williams

Image copyright Huw Evans picture agency
Image caption Rhodri yn hedfan dros y llinell gais i Ddreigiau Casnewydd Gwent

Pynciau Cysylltiedig