'1,100 o blant yng Nghymru yn ddigartref' dros y Nadolig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Bydd mwy na 1,100 o blant yng Nghymru yn ddigartref ac yn byw mewn llety dros dro y Nadolig hwn, yn ôl yr elusen Shelter Cymru.

Bydd y plant yn byw mewn sefydliadau gwely a brecwast, hosteli neu gyda ffrindiau neu deulu, sy'n golygu byw mewn lle nad ydynt yn ei alw'n "gartref".

Mae llawer o'r plant hyn yn byw mewn llety ansefydlog a pheryglus sy'n aml yn golygu eu bod yn rhannu cyfleusterau fel ystafell ymolchi a chegin.

Gall cyflwr gwael y llety gael effaith ar eu hiechyd a'u lles gan eu bod yn gallu dioddef yn emosiynol ac yn feddyliol, ynghyd â wynebu peryglon i'w iechyd corfforol.

'120,000 o bobl'

Fe wnaeth Shelter Cymru helpu dros 16,000 o bobl y llynedd, gyda dros 120,000 o bobl yn defnyddio'r gwasanaeth cymorth ar-lein.

Dywedodd yr elusen y gall colli swydd, salwch difrifol neu berthynas yn dod i ben achosi i fywyd fynd ar chwâl ac o fewn misoedd gallech fod mewn perygl o golli eich cartref.

Mae'r elusen yn pwysleisio ei bod angen cymorth gan y cyhoedd i ddod o hyd i gartrefi i deuluoedd sy'n dioddef.