€680,000 o arian Ewropeaidd i gwmni ym Mhen-y-bont

  • Cyhoeddwyd
Buddsoddiad
Disgrifiad o’r llun,
Mae Mark Drakeford o'r farn y bydd y buddsoddiad yn paratoi'r ffordd ar gyfer arloesi arbenigol ledled Ewrop

Mae'r ysgrifennydd cyllid, Mark Drakeford, wedi croesawu'r newyddion y bydd busnes o Ben-y-bont ar Ogwr yn derbyn arian Ewropeaidd.

Bydd cwmni Control 2K yn cael buddsoddiad o €680,000.

Bwriad yr arian yw i alluogi'r cwmni i gymryd rhan ym mhrosiect DIGICOR, a fydd yn creu technoleg ar-lein i alluogi busnesau bach ar draws Ewrop i gydweithio â gweithgynhyrchwyr mawr i ddatblygu cyfleoedd i fusnesau'r gadwyn gyflenwi.

Mae'r prosiect €7.9m yn cael ei ariannu gan Horizon 2020, rhaglen ymchwil ac arloesi fwyaf y Comisiwn Ewropeaidd.

Dywedodd yr Athro Drakeford: "Mae Horizon 2020 yn rhaglen hynod gystadleuol. Dw i wrth fy modd y bydd busnes arall o Gymru yn elwa ar fuddsoddiad sylweddol gan yr UE i gydweithio â sefydliadau sy'n arwain yn eu meysydd a chreu technoleg a fydd yn paratoi'r ffordd ar gyfer arloesi hynod arbenigol a thwf busnesau o bob maint ledled Ewrop."

Arloesi

Bydd DIGICOR yn datblygu marchnad a thechnoleg ar-lein a fydd yn golygu bod modd personoli cynnyrch a gwasanaethau drwy sicrhau bod cynnyrch y gwaith arloesi sy'n cael ei wneud gan fusnesau bach yn dod yn rhan annatod o brosesau cynhyrchu mwy o faint.

Bydd busnesau a phrifysgolion o'r Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Gwlad Groeg, yr Eidal, yr Iseldiroedd a'r Deyrnas Unedig yn cymryd rhan yn y prosiect.

Dywedodd Gash Bhullar, rheolwr gyfarwyddwr Control 2K: "Fel busnes, rydyn ni wedi gweithio ar brosiectau ar draws Ewrop ers blynyddoedd.

"Drwy elwa ar raglen fel Horizon 2020, gallwn ni ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a thechnoleg newydd drwy gydweithio â'r sefydliadau sy'n geffylau blaen ar draws Ewrop."