Gŵyl Rhif 6 yn cyhoeddi newidiadau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Phil Corbet

Yn dilyn trafferthion enbyd gyda theithio o Gŵyl Rhif 6 ym Mhortmeirion yn gynharach eleni, mae trefnwyr yr Ŵyl wedi cyhoeddi nifer o newidiadau ar gyfer 2017.

Ar eu gwefan, mae'r ŵyl yn dweud eu bod yn chwilio am lefydd gwahanol i gynnal y gwasanaeth parcio a chludo y flwyddyn nesaf.

Bu cannoedd o geir yn sownd am ddyddiau wedi i'r tywydd drwg droi'r maes parcio y llynedd ger Clwb Pêl-droed Porthmadog yn fôr o fwd.

Mae'r trefnwyr hefyd yn dweud y bydd llai o bobl yn cael dod i'r ŵyl yn 2017 - roedd 15,000 yno eleni - ac y bydd mwy o waith yn cael ei wneud ar safle'r pentref ei hun.

Fe fydd lloriau dros dro'n cael eu gosod i warchod y tir a llwybrau ar y safle, a bydd llai o bobl yn cael mynediad i Westy Portmeirion a Chastell Deudraeth.

Ymhlith y mesurau i wella'r teithio i'r ŵyl ac oddi yno, mae'r trefnwyr hefyd wedi cyhoeddi partneriaeth newydd gyda chwmni bysys i gynnig teithiau o fwy o leoliadau gwahanol, ac fe fyddan nhw'n gweithio gyda chwmni arall i annog pobl i rannu ceir os mai dyna fydd eu dull o deithio i Bortmeirion.

Dywedodd trefnwyr Gŵyl Rhif 6 eu bod wedi ymateb ar ôl treulio deufis yn gwrando ar ymateb pobl i'r ŵyl eleni, a gweithio ar welliannau mewn sawl maes.

Disgrifiad o’r llun, Degau o geir yn dal ar safle maes parcio Gŵyl Rhif 6 ddydd Mawrth

Ar raglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru fore dydd Mawrth, dywedodd Robin Llywelyn, Rheolwr Gyfarwyddwr Canolfan Portmeirion, fod yn rhaid i'r ŵyl fod yn gynaliadwy

"Da ni wedi cynnal trafodaethau i weld sut medrwn ni sicrhau llwyddiant yr ŵyl a datrys rhai o'r problemau ddigwyddodd yn sgil y tywydd eithafol gafwyd eleni.

"Mae'r adnoddau parcio angen eu hadolygu i sicrhau bod 'na ddarpariaeth sydd yn iawn ar gyfer pob tywydd, ac hefyd wrth gwrs, ar y safle ei hun, da' ni angen edrych, achos da' ni wedi bod yn ffodus hwyrach efo'r tywydd.

"Rhaid i'r ŵyl fod yn gynaliadwy waeth be fo'r tywydd achos da ni ddim isho sefyllfa lle mae'r tywydd yn cael y fath effaith eto.

"A deud y gwir roedd yr ŵyl ei hun yn llwyddiannus iawn, a roedd hi'n anffodus bod cyfran o'r bobl wedi cael eu heffeithio gan broblemau parcio.

"A dwi'n meddwl bod na ormod o bwyslais wedi bod yn y wasg leol a llefydd eraill ar y problemau yn hytrach na'r llwyddiannau, ond dyna ydi natur y wasg."

Straeon perthnasol