Cyngor Fflint i wneud cais i adnewyddu goleuadau stryd

Cyhoeddwyd

Fe fydd cabinet Sir Y Fflint yn ystyried adroddiad i wella goleuadau stryd yn y sir ac i arbed arian wrth wneud hynny.

Mae'r cyngor wedi penderfynu gwneud cais i Lywodraeth Cymru am arian i gyllido'r gost o adnewyddu dros 12,000 o oleuadau dros gyfnod o ddwy flynedd, gan roi goleuadau LED yn eu lle.

Yn yr hirdymor, mae'r cyngor yn awyddus i adnewyddu dros 20,000 o oleuadau stryd a chyflwyno goleuadau sy'n llai niweidiol i'r amgylchedd.

Yn ôl swyddogion y sir, fe fyddai goleuadau LED yn lleihau costau cynnal a chadw oherwydd eu bod yn para yn hirach ac yn defnyddio llai o ynni na goleuadau confensiynol.

Dywed adroddiad, fydd yn cael ei drafod gan gyfarfod o'r Cabinet ddydd Mawrth, y bydd hyn yn lleihau biliau ynni ac hefyd yn lleihau'r dreth carbon y mae'n rhaid i'r sir ei dalu.

Dywedodd y cynghorydd Bernie Attridge, aelod o'r cabinet sydd â chyfrifoldeb am yr amgylchedd: "Gwerth y cynllun yw £3.2m, a phe bai Llywodraeth Cymru yn derbyn y cais mae disgwyl i'r gwaith o adnewyddu ddechrau yn Ebrill 2017, a chael ei gwblhau dros gyfnod o ddwy flynedd.