Lansio cynllun canser ar ei newydd wedd

Cyhoeddwyd

Fe fydd cynllun canser ar ei newydd wedd yn canolbwyntio ar geisio sicrhau canlyniadau gwell i'r rheini sydd â chanser yr ysgyfaint.

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn diwygio ei Chynllun Cyflawni ar gyfer Canser, a bydd y fersiwn newydd yn cael ei gyhoeddi ddydd Mawrth.

Dywed yr Ysgrifennydd Iechyd, Vaughan Gething fod yna ymrwymiad i barhau i gynyddu nifer y cleifion canser sy'n goroesi, ac i leihau nifer y marwolaethau cynnar sy'n digwydd oherwydd y clefyd.

Fe fydd y cynllun yn canolbwyntio ar:

  • Sicrhau canlyniad gwell i'r rai sy'n dioddef o ganser yr ysgyfaint;
  • Canfod canser ynghynt drwy wella mynediad i adnoddau diagnosteg;
  • Sicrhau bod y gwasanaeth iechyd yn rhoi gofal o'r safon uchaf i gleifion yng Nghymru.

Dywedodd Mr Gething: "Bydd gan y rhan fwyaf ohonon ni ffrind neu berthynas sydd wedi dioddef o'r clefyd, a bydd rhai wedi cael profiad personol ohono.

"Er y bydd nifer wedi colli'r frwydr, rhaid bod yn ddiolchgar hefyd y bydd llawer wedi goroesi, ac wedi gallu mynd ymlaen i fyw bywyd llawn ac iach.

"Rydyn ni'n falch o'r faith bod cyfraddau goroesi canser yma yng Nghymru yn parhau i godi flwyddyn ar ôl blwyddyn."