Andrew Seal yn cyfadde' lladd dyn yng Nghwm Ogwr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Yr heddlu yn y digwyddiad ym mis Mai

Mae dyn wedi cyfadde' iddo ladd dyn 73 oed a cheisio llofruddio menyw.

Roedd Andrew Seal, 49 oed o Gwm Ogwr ger Pen-y-bont ar Ogwr, wedi'i gyhuddo o lofruddio Gwilym Jones, ond plediodd yn euog i ddynladdiad yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun.

Cafodd ei gadw yn y ddalfa tan iddo gael ei ddedfrydu fis nesaf.

Bu farw Mr Jones o anafiadau trywanu a gafodd yn yr ymosodiad yng Nghwm Ogwr fis Mai.

Plediodd Seal hefyd yn euog o geisio llofruddio Bridie Jones, 21 oed.

Dywedodd yr erlynydd Michael Jones: "Mae'n glir ei fod wedi pledio'n euog i ddynladdiad am nad oedd yn ei iawn bwyll."

Bydd Seal yn cael ei ddedfrydu fis Rhagfyr wedi i adroddiadau seiciatryddol arno gael eu cwblhau.