Tân ysgol: Dim achos yn erbyn bachgen

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Guto Orwig
disgrifiad o’r llunCafodd meithrinfa Ysgol Gynradd Coed Efa ei dinistrio yn y tân

Ni fydd bachgen oedd ar fechnïaeth yr heddlu ar ôl cael ei arestio ar amheuaeth o gynnau tân mewn ysgol gyda'r bwriad o beryglu bywyd yn wynebu unrhyw achos pellach.

Mae'r bachgen yn 15 oed ac yn dod o Gwmbrân. Cafodd y tân ei gynnau yn Ysgol Gynradd Coed Efa yng Nghwmbrân yn oriau man y bore ar Ddydd Calan 2016.

Fe gafodd saith o bobl eu harestio'n wreiddiol fel rhan o'r ymchwiliad i'r tân, ond fe gyhoeddodd yr heddlu ddiwedd mis Hydref bod y chwech arall - i gyd o ardal Cwmbrân a rhwng 15-21 oed - ddim yn mynd i wynebu unrhyw gyhuddiadau mewn cysylltiad â'r digwyddiad.

Mae swyddogion yr heddlu yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 143 01/01/16 neu ffonio Taclo'r Taclau yn ddienw ar 0800 555 111.