Isafswm o 30 mlynedd dan glo i ddau frawd am lofruddio

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun, Mae Edward Bennett (chwith) a'i frawd, Stephen Bennett (dde), yn wynebu o leiaf 30 mlynedd yr un dan glo

Mae dau frawd wedi cael eu carcharu am oes am lofruddio dyn ar ochr ffordd yn Rhondda Cynon Taf.

Bydd yn rhaid i Stephen Bennett, 53 oed, ac Edward Bennett, 48, dreulio o leiaf 30 mlynedd dan glo.

Fe ddisgrifiodd y barnwr eu hymosodiad ar Mark Jones fel "dienyddiad".

Gwas sifil oedd Mr Jones, 43, ond fe glywodd y llys ei fod hefyd yn delio cyffuriau.

Roedd y ddau ddyn yn gwadu llofruddiaeth ond fe'u cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Llun yn dilyn achos pum wythnos.

Ffynhonnell y llun, Heddlu'r De
Disgrifiad o’r llun, Roedd Mark Jones yn 43 oed pan fu farw

Dyledion

Clywodd y llys bod Mr Jones yn eistedd yn ei Audi A3 ar ffordd yr A4059 rhwng Abercynon ac Aberpennar ar 26 Gorffennaf y llynedd.

Fe glywodd y rheithgor bod y brodyr wedi'i saethu ddwywaith yno, a hynny o achos dyledion oedd ganddyn nhw iddo.

Dywedodd yr erlyniad wrth y llys bod Edward Bennett yn ffrind i Mr Jones a'i fod yn ymwneud â delio cyffuriau gyda Mr Jones.

Cafwyd hyd i Mr Jones gyda chlwyfau trawmatig wedi iddo gael ei saethu, ac fe gafodd ei gludo i Ysbyty Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful. Bu farw ddeufis yn ddiweddarach.

Disgrifiad o’r llun, Ffordd ar gau wedi i Mark Jones gael ei saethu y llynedd

Fe glywodd y llys ddatganiad ar ran merch 16 oed Mark Jones. Dywedodd y datganiad:

"Alla' i ddim dechrau disgrifio'r boen. Cafodd ei ddwyn oddi wrthym ni gan bobl roedd e'n eu 'nabod, ac oedd wedi bod i'n cartref i drwsio ein car.

"Mae'n f'arswydo i na' fydd o yna i gerdded gyda fi at yr allor. Dwi wedi colli fy nhad a fy ffrind gorau."

'Didrugaredd'

Mewn datganiad, dywedodd David Wooler o Wasanaeth Erlyn y Goron:

"Cyn iddo farw, fe lwyddodd Mr Jones i ddweud wrth yr heddlu beth ddigwyddodd iddo. Roedd ei dystiolaeth, ynghyd â thystiolaeth fforensig, data o ffonau symudol a datganiadau gan dystion, yn awgrymu bod Stephen ac Edward Bennett ill dau yn gyfrifol.

"Dydi'r un o'r dynion wedi cymryd cyfrifoldeb am beth wnaethon nhw. Fe wadodd y ddau fod ganddyn nhw ran yn yr hyn ddigwyddodd. Ond daeth y rheithgor, wedi iddyn nhw glywed holl dystiolaeth yr achos, i'r un casgliad â'r erlyniad, sef bod y ddau ddyn wedi lladd Mark Jones mewn ffordd ddidrugaredd a threisgar."

Ychwanegodd ei fod yn gobeithio y bydd y rheithfarn yn rhoi "rhywfaint o gysur" i deulu Mark Jones.