Pam ******* lai?

  • Cyhoeddwyd
Elena Cresci

Mae menywod erbyn hyn yn rhegi mwy na dynion. Dyna'r awgrym mewn astudiaeth ddiweddar gan ymchwilwyr ym Mhrifysgol Caerhirfryn (Lancaster) a Gwasg Prifysgol Caergrawnt.

Mae'r ymchwil wedi dod i'r casgliad bod dynion, ar gyfartaledd, yn rhegi llai yn gyhoeddus nag oedden nhw 20 mlynedd yn ôl. Ond mae merched yn fwy tebygol o ddefnyddio iaith front erbyn hyn nag odden nhw yn y 90au.

Beth sydd yn gyfrifol am y newid? Elena Cresci, colofnydd gyda The Guardian a chyflwynydd Sianel Pump sy'n ceisio pwyso a mesur y newid cymdeithasol ar ran Cymru Fyw:

Felly, mae'n official. Mae menywod yn rhegi mwy yn y gweithle na dynion.

Yn ôl astudiaeth newydd, mae 60% o fenywod yn dweud fod nhw'n rhegi yn y gweithle, o'i gymharu â 55% o ddynion.

Wel, pam ff***ing lai?

Fel menyw sy'n hoff iawn o regi (sori Mam, sori Dad), mae'r syniad bod hwn yn shocking o gwbl yn, wel, swnio'n eithaf sexist yn ei hun i mi.

Wrth gwrs, pan fod dynion yn rhegi, does dim sioc, does dim problem. Nôl yn 2014, cafodd Quentin Letts o'r Mail ffit ar ôl i Dame Helen Mirren regi wrth dderbyn gwobr.

A'r mis 'ma, roedd y Daily Mail wrthi eto, yn gwawdio merched am fentro rhegi. Yn ôl Jeannette Kupfermann, mae rhegi yn dangos, "diffyg gwreiddioldeb, diogi meddyliol ac addysg wael". I fod yn onest, mae gen i lawer fwy o amser i rywun sy'n medru rhegi'n greadigol.

Ffynhonnell y llun, Sianel Pump
Disgrifiad o’r llun,
Pa mor lliwgar oedd iaith Elena yn ystod yr eitem yma ar Sianel Pump 'sgwn i?

Betia'i, petai'r survey wedi darganfod bod dynion yn rhegi mwy, fuaswn i, na Jeannette, wedi bod yn ysgrifennu'r un erthygl. Fyddai jest yn cael ei dderbyn fel ffaith.

Ond i mi, does dim syndod bod menywod yn rhegi mwy heddiw yn 2016. Gadewch i mi rannu theory gyda chi am pam yn union mae menywod falle yn hoffi rhegi. (Heblaw am y ffaith bod Adele yn neud e o flaen 1,000 o bobl, ac os mae'n fine i Adele, mae'n ff***ng fine i fi.)

Falle, jest falle, mae menywod yn rhegi mwy achos bod rhaid iddyn nhw ddioddef mwy o bulls**t na dynion? Er enghraifft, ar gyfartaledd, mae dynion yn cael eu talu o gwmpas 13.9% mwy na menywod. Y wage gap - mae'n bodoli.

Hefyd, mae'r Unol Daleithiau newydd ethol Arlywydd a ddangosodd sawl gwaith beth yn union mae'n feddwl o fenywod.

Ac yn ôl Rape Crisis, mae tua 85,000 o fenywod yng Nghymru a Lloegr yn cael eu treisio pob blwyddyn. O'r 15% sy'n cwyno wrth yr heddlu, dim ond 5.7% sy'n cael cyfiawnder.

So ydyn, mae menywod yn rhegi mwy.

So f****g what! Mae ganddon ni lot i fod yn grac amdano!