Lluniau: Gŵyl Cerdd Dant 2016

Cyhoeddwyd

Cafodd Gŵyl Cerdd Dant 2016 ei chynnal ym Mhwllheli. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau diwrnod brwd o gystadlu ar 12 Tachwedd:

Disgrifiad o’r llun, Mae'r llwyfan yn barod
Disgrifiad o’r llun, Mae'r bois yn barod amdani
Disgrifiad o’r llun, Wnaiff ymarfer arall ddim drwg
Disgrifiad o’r llun, Fydd Fflat Huw Puw yn hwylio heno?
Disgrifiad o’r llun, Cadw'r hen draddodiadau yn fyw
Disgrifiad o’r llun, Dawnswyr ifanc yn mwynhau'r profiad ar lwyfan Plas Heli
Disgrifiad o’r llun, Ydy #GCD2016 yn trendio?
Disgrifiad o’r llun, Rhai o gystadleuwyr ifanc yr ŵyl
Disgrifiad o’r llun, Côr yr Heli aeth a gwobr Côr yr Ŵyl
Disgrifiad o’r llun, Cyfle i gael clonc gyda hen ffrindiau
Disgrifiad o’r llun, Telyntastig .. a gitâr!
Disgrifiad o’r llun, "Pryd 'da ni ar y llwyfan?"
Disgrifiad o’r llun, "Gwenwch! 'Da chi ar S4C"
Disgrifiad o’r llun, Canolbwyntio mawr yn y galeri deledu... Camera 2 nesa!
Disgrifiad o’r llun, Y gynulleidfa yn mwynhau'r wledd a chroeso gwresog Llŷn ac Eifionydd
Disgrifiad o’r llun, Dyma i chi pa mor fodern ydy'r Ŵyl Cerdd Dant. Snapchat? Gofynnwch i'ch plant neu'r wyrion!
Disgrifiad o’r llun, "Do'n wir mi gawsom ni flas ar yr Ŵyl Cerdd Dant eto 'leni"