Dim 'tanseilio' uno rhan o waith Cadw a'r Amgueddfa

  • Cyhoeddwyd
Dafydd

Mae'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, wedi rhybuddio na ddylai ei gyd-aelodau danseilio unrhyw waith fyddai'n argymell uno rhannau o Cadw ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Mae grŵp llywio yn edrych ar gynllun i uno gwaith masnachol y cyrff.

Ond mae'r cynnig wedi ei feirniadu gan rai o aelodau cynulliad.

Mae enwau dylanwadol yn y sector hefyd wedi rhybuddio y bydd creu un corff treftadaeth newydd - Cymru Hanesyddol- yn tanseilio annibyniaeth Amgueddfa Cymru a'r Llyfrgell Genedlaethol.

Synhwyrol

Yn ôl yr ysgrifennydd economi, Ken Skates mae'r pryderon ynglŷn â Cymru Hanesyddol yn "ddi-sail".

Mae'r Arglwydd Elis-Thomas yn dweud ei fod yn synhwyrol i sefydliadau rannu adnoddau.

Mae'n dweud bod sefydliadau fel llyfrgelloedd ac amgueddfeydd yn wynebu sefyllfa lle bydd ganddyn nhw lai o adnoddau cyhoeddus yn y dyfodol.

"Os yw hi'n gwneud synnwyr i gyfuno gwaith swyddfa ac uno gweithgarwch mewn ffordd addas ac sydd wedi ei gytuno rhwng y sefydliadau, yna dylai hynny fod yn rhywbeth allai ddigwydd," meddai.

Mae grŵp llywio, sydd yn cynnwys cynrychiolwyr o'r cyrff a Llywodraeth Cymru, wrthi'n ystyried pa swyddogaethau o Amgueddfa Cymru allith gael eu cyfuno gyda Cadw.

Maent hefyd yn ystyried cyfuno rhai swyddogaethau gan y Llyfrgell Genedlaethol a Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru. Fe fydd ymgynghoriad cyhoeddus ar y mater.

Yn ôl yr Aelod Cynulliad Plaid Cymru, Dai Lloyd, nid yw'r grŵp llywio yn mynd i gael ei ddylanwadu gan ACau.

'Arbenigwyr yn eu maes'

Mae'r llefarydd diwylliant dros Plaid Cymru wedi dweud yn y gorffennol bod y cynigon wedi eu gwneud "ar frys ac heb feddwl".

Ond yn ôl Dai Lloyd "adlewyrchu'r hyn mae pobl yn dweud" oedd ei sylwadau.

Dydy o ddim yn meddwl bod Aelodau Cynulliad yn "tanseilio'r grŵp llywio o gwbl."

"Mae rhain yn arbenigwyr yn eu maes. Fe fydd gyda nhw farn gref eu hunain. Yn bendant fyddan nhw ddim yn cael eu dylanwadau gan yr hyn mae aelodau cynulliad yn dweud."