Parhau i gwestiynu dyn ar amheuaeth o derfysgaeth

Cyhoeddwyd

Mae'r heddlu wedi cael caniatâd i barhau i gwestiynu dyn gafodd ei arestio yn Wrecsam ar amheuaeth o droseddau terfysgaeth.

Cafodd y dyn 48 oed ei arestio ddydd Iau ac mae'n cael ei gadw mewn gorsaf heddlu yng ngorllewin canolbarth Lloegr.

Fe fydd yr heddlu nawr yn gallu ei gadw yn y ddalfa tan 17 Tachwedd pan fydd yn rhaid iddyn nhw un ai ei gyhuddo, ei ryddhau neu gwneud cais i'w gadw am gyfnod hirach mewn gorsaf heddlu.

Mae'r awdurdodau'n parhau i archwilio adeilad yn Wrecsam.

Cafodd y dyn ei arestio wedi ymgyrch ar y cyd rhwng unedau gwrth-derfysgaeth Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr, yn ogystal â Heddlu'r Gogledd.

Mae'r heddlu wedi dweud bod yr arestiad wedi ei gynllunio o flaen llaw ac nad oes unrhyw berygl i'r cyhoedd.