Menyw wedi marw ar ôl cael ei tharo gan drên ym Mhencoed

Cyhoeddwyd

Mae menyw wedi marw ar ôl cael ei tharo gan drên ym Mhencoed.

Cafodd Heddlu'r De a Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig eu galw i'r safle ger gorsaf drên Pencoed am 12:49 ddydd Sadwrn.

Cafodd doctoriaid o'r gwasanaeth ambiwlans lleol hefyd eu galw i fynd yno ond bu farw'r fenyw yn y fan a'r lle.

Dyw'r farwolaeth ddim yn cael ei thrin fel un amheus.

Fe olygodd y digwyddiad bod y gwasanaethau trên rhwng Abertawe a Chaerdydd wedi eu gohirio am gyfnod ond maent nawr wedi ail agor.

Ond mae disgwyl oedi ar y gwasanaeth am rai oriau.