Cyfarfod cyhoeddus i drafod effaith Brexit ar Gymru

Cyhoeddwyd

Bydd Aelodau Seneddol sydd yn cynnal ymchwiliad i effaith Brexit ar Gymru yn cynnal eu cyfarfod cyhoeddus cyntaf ddydd Llun.

Bwriad y cyfarfod yng Nglyn Ebwy fydd trafod swyddi, cymorth i'r ardaloedd mwyaf difreintiedig, y celfyddydau a'r iaith Gymraeg yn sgil canlyniad y refferendwm.

Dywedodd cadeirydd y Pwyllgor Materion Cymreig, David Davies, y bydd y cyfarfod yn helpu ASau i benderfynu sut i graffu ar y trafodaethau ynghylch Brexit.

"Mae'n hanfodol i ddeall yr effaith unigryw ar Gymru," meddai AS Mynwy.

"Wrth i ni ymgymryd â'r ymchwiliad yma, rydyn ni'n teimlo bod hi'n bwysig i siarad yn uniongyrchol gyda phobl Cymru er mwyn canfod eu rhesymau ar gyfer pleidleisio ac i ddeall sut y dylen ni flaenoriaethu materion wrth i ni graffu ar y trafodaethau."

Ym mis Mehefin fe bleidleisiodd 52.5% o bobl Cymru i adael yr Undeb Ewropeaidd. Roedd 47.5% eisiau aros yn rhan o'r undeb.

Mae'r digwyddiad yn rhan o Wythnos Senedd San Steffan, sydd yn ceisio codi ymwybyddiaeth ynglŷn â democratiaeth.

Mae disgwyl i ddigwyddiad tebyg gael ei gynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth ar 28 Tachwedd.