Miloedd wedi tyrru i gemau yng Nghaerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae miloedd o bobl wedi tyrru i Gaerdydd ddydd Sadwrn, wrth i'r brifddinas gynnal digwyddiadau chwaraeon o bwys.

Mae nifer o ffyrdd ar gau yn y ddinas ar gyfer gemau'r timau rygbi a phêl-droed cenedlaethol.

Ariannin oedd yr ymwelwyr yn y rygbi, gyda'r gic gyntaf yn Stadiwm Principality yng nghanol y ddinas am 17:30.

Draw yn Stadiwm Dinas Caerdydd am 19:45, roedd y pêl-droedwyr yn wynebu Serbia.

Pa ffyrdd fydd ar gau?

  • Rhwng 15:30 a 20:30, mae'r ffyrdd canlynol ar gau: Heol y Porth, Heol y Parc, Heol Scott.
  • Mae'r ffyrdd canlynol ar gau ers 19:00: Heol Ddwyreiniol y Bont-faen o'r gyffordd â Heol y Gadeirlan i'r gyffordd â Heol y Porth, Heol y Castell, Heol y Dug, Stryd Wood, Heol Eglwys Fair.

Ynghŷd â'r prysurdeb ar y ffyrdd, mae disgwyl i'r trenau fod yn brysur, yn enwedig ar ôl y digwyddiadau.

Mae Cyngor Caerdydd wedi rhybuddio y bydd system ciwio ar waith yng ngorsaf Caerdydd Canolog gyda chiwiau o hyd at ddwy awr.

Mae gorsaf Heol y Frenhines ar gau ers 18:45.