Heddlu'r Gogledd yn defnyddio mygydau dadleuol 200 gwaith

  • Cyhoeddwyd
Spit hoodFfynhonnell y llun, Herts Police
Disgrifiad o’r llun,
Dim ond unwaith gellir defnyddio'r mygydau

Mae mygydau gwrth-boeri dadleuol wedi cael eu defnyddio mwy na 200 o weithiau gan Heddlu'r Gogledd, yn ôl ystadegau sydd wedi dod i law'r BBC.

Pwrpas y mygydau yw i atal pobl sydd wedi eu harestio rhag poeri neu brathu heddweision.

Ers 2011, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi eu defnyddio ar 249 achlysur - dim ond pedwar llu arall drwy Brydain sydd wedi eu defnyddio mwy o weithiau.

Ar un achlysur, fe ddefnyddiodd y llu fwgwd o'r math yma ar ferch 12 oed.

Dyw'r lluoedd Cymreig eraill ddim yn defnyddio'r mygydau, ond mae Heddlu Trafnidiaeth Prydain wedi eu defnyddio 202 o weithiau ar draws y DU ers 2014.

Yn ôl elusen hawliau sifil Liberty, mae'r dechneg yn un "greulon" a "does dim lle [iddi] mewn cymdeithas waraidd."

Mae'r elusen hefyd yn codi pryderon am effaith eu defnydd ar bobl sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Ond yn ôl Ffederasiwn yr Heddlu, mae'r mwgwd yn "ddarn defnyddiol ac effeithiol o gyfarpar" sy'n amddiffyn heddweision.