Lle oeddwn i: Cyfarfod Cohen

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Leonard Cohen yn perfformio yng ngŵyl Glastonbury yn 2008

Un sy'n cofio dod ar ei draws o dan amgylchiadau digon anarferol yw'r bardd Meirion MacIntyre Huws. Bu Mei Mac yn dweud yr hanes wrth Cymru Fyw:

2008. Canol Manceinion. Awr a hanner cyn cyngerdd Leonard Cohen. Karen a minnau yn dod allan o'r lifft ar ddegfed llawr Gwesty'r Radisson Edwardian ac yn cerdded i lawr y coridor. Dyn bychan yn pasio. Cap fflat a chôt law las. Nodio pen i gydnabod ein gilydd yn gwrtais.

"Dwi'n nabod y dyn yna," medda fi wrth Karen. "Ei wyneb yn gyfarwydd iawn."

"Rhywun o Bengroes ydy o dwi'n meddwl," meddai Karen.

Nid o Benygroes. Rhywle pellach meddyliais. Dyma'r geiniog yn disgyn.

Troi ar fy sawdl ac am y lifft. Yno'n aros i fynd i lawr oedd y dyn ei hun, Leonard Cohen.

Nid dyma'r adeg i wirioni na chyffroi felly dyma ofyn yn fonheddig iawn: "Excuse me, you're Mr Cohen aren't you?"

"Well yes," meddai'r llais mawr yn ôl.

"It's a great pleasure to meet you. We're attending your concert tonight and..." cyn cael cyfle i orffen y frawddeg dyma'r drysau'n dechrau cau. Cododd Leonard Cohen ei droed a'i gwthio at y drysau fel bod rheiny'n agor yn eu holau.

"Good to hear that," meddai, a bu sgwrs fer cyn i'r geiniog ddisgyn ym mhen Karen, yn bell i lawr y coridor.

Clip-clop, clip-clop, clip-clop. Sŵn sodlau. Sŵn brys. Sŵn cynnwrf. Y drysau'n cau eto. Leonard yn eu cadw ar agor eto. Mân siarad. Karen yn cyrraedd.

"I don't know what to say," meddai Karen. "Erm... can I kiss you?"

"Well, of course you can," atebodd y bardd (Cohen nid fi).

I mewn i'r lifft â Karen, ei gofleidio, a phlannu cusan dyner ar ei foch. Gwnaeth yntau'r un fath iddi hithau a'r un pryd mi dynnodd ei droed yn ôl a mi ddechreuodd drysau'r lifft gau.

O fewn eiliadau roeddwn i tu allan i'r lifft a fy nghariad ar y pryd ym mreichiau Leonard Cohen, o bawb, y tu mewn.

Be arall oedd dyn i fod i'w wneud ond mynd i banig?

"Don't take her away from me Leonard," gwaeddais drwy'r crac bychan oedd ar ôl rhwng y drysau (mae 'na grac ym mhopeth). Roeddan nhw yno, ar eu pen eu hunain am tua teirawr o leiaf. Ychydig eiliadau yn ôl Karen.

"Shall we put him out of his misery," meddai Mr Cohen wrth Karen a dyma wthio'r botwm ac agor y drysau.

Sgwrs fer arall, y drysau'n cau ar brofiad bythgofiadwy ac i ffwrdd â Leonard Cohen i grombil y nos.

Er ei fod yn cysgu ychydig ddrysau oddi wrthym ar y degfed llawr y noson honno, welson ni ddim mohono wedyn.

Ond cyn ffarwelio wrth y lifft ddaru ni ei wahodd acw i Gapel Uchaf am de bach rhyw b'nawn ond chafodd o mo'r cyfle rhwng canu, barddoni ac achub eneidiau.