Beirniadu cynlluniau i adeiladu cytiau glan môr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae trigolion pentref yng Ngwynedd wedi dweud eu bod yn poeni y bydd cytiau glan môr "yn dinistrio traethau delfrydol".

Mae cwmni'r anturiaethwr Bear Grylls yn wynebu gwrthwynebiad dros ei gynlluniau i adeiladu 25 cwt môr mewn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol yng Ngwynedd.

Mr Grylls yw cyd-gyfarwyddwr y cwmni sy'n cynnig y newid yn Llanbedrog.

Dywedodd ar ei gyfrif Twitter nos Wener na fyddai'r cytiau'n cael eu hadeiladu "os ydi neb eu heisiau nhw yno".

'Ardal o harddwch'

Dywedodd Cynghorydd Cyngor Cymunedol Llanbedrog, John Jones: "'Da ni'n croesawu prosiectau twristiaeth, ond dim ar y traeth yma.

"Mae cytiau môr eisoes yn Llanbedrog ac Abersoch.

"'Da ni eisiau i'r ardal yma i aros fel ardal o harddwch heb ei gyffwrdd."

Mae'r penrhyn - sy'n Ardal Benodol o Ddiddordeb Arbennig ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol - yn wynebu un o Ynysoedd Tudwal, gafodd ei brynu gan Mr Grylls yn 2001 am £95,000.

Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae traeth Llanbedrog eisoes yn gartref i'r cytiau

Enw'r ymgeisydd ar y cynllun yw James Nichols, sy'n un o gyfarwyddwyr Cwmni Penrhyn Llanbedrog.

Mae'r cwmni wedi cynnig adeiladu cytiau môr chwe metr o hyd ar draeth Y Chwarel, sydd ar un ochr o'r penrhyn.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n berchen ar yr ochr arall.

Mae'r cynllunwyr yn dweud bod y cynnig yn ei "ddyddiau cynnar" ac maen nhw "am gwrdd â'r cyngor i ddeall ei uchelgais am yr ardal".

Ar ei gyfrif Twitter, dywedodd Bear Grylls: "I egluro i'm ffrindiau yn Llŷn - bydd dim cytiau'n cael eu hadeiladu os ydi neb eu heisiau nhw yno. Peidiwch poeni!"

Polisïau cynllunio

Ym mis Hydref 2015, rhoddwyd caniatâd cynllunio i Mr Grylls adeiladu llithrfa 39 metr o hyd ar St Tudwal, er bod pryderon am edrychiad yr ardal.

Cyn hyn, roedd rhaid iddo gael gwared ar sleid oedd yn rhedeg i'r môr ar ôl wynebu ymchwiliad cynllunio yn 2013.

Dywedodd llefarydd o Gyngor Gwynedd eu bod "wedi derbyn cais am gyngor cyn-gais ynglŷn â chytiau ar Fynydd Tir y Cwmwd yn ardal Llanbedrog".

Ychwanegodd: "Mae swyddogion cynllunio fel arfer yn ymateb trwy gyfeirio at yr enwebiadau perthnasol, y polisïau cynllunio lleol a chenedlaethol perthnasol, a thrwy gynnig cymorth ynglŷn â'r wybodaeth fydd ei angen pe bai cais cynllunio llawn yn cael ei gyflwyno."

Mae gweithredwyr cynllunio'r cwmni - Peter Brett Associates - wedi gwrthod gwneud sylw.