Beirniadu swydd ddisgrifiad am bennaeth newydd i ysgol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae Cymdeithas yr Iaith wedi beirniadu swydd ddisgrifiad ar gyfer cyflogi pennaeth newydd i ysgol uwchradd yn Sir Gaerfyrddin.

Mae Corff Llywodraethu Ysgol Dyffryn Aman wedi hepgor cymal mewn swydd ddisgrifiad sy'n dweud ei fod yn rheidrwydd i'r ymgeisydd llwyddiannus allu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Yn ôl Cymdeithas yr Iaith, mae'r cymal yn y swydd ddisgrifiad sy'n trafod y gallu i gynnal sgwrs yn Gymraeg yn annigonol ac israddol i'r iaith.

Dywed Cyngor Sir Gaerfyrddin fod gofynion y swydd wedi cael eu hadolygu ar ôl ymateb "siomedig" i'r broses recriwtio, ac mae ymrwymiad i'r Gymraeg yn parhau i fod yn elfen allweddol o'r swydd.

Mae Ysgol Dyffryn Aman yn ysgol uwchradd dwyieithog.

Dywedodd Ffred Ffransis ar ran Cymdeithas yr Iaith yn Sir Gaerfyrddin:

"Mae'n bwysig fod pob ysgol yn y sir yn datblygu tuag at gyflwyno addysg yn y Gymraeg, ond ni ddylid cyfyngu strategaeth hybu'r Gymraeg i fyd plant a phobl ifainc yn unig.

"Ein nod ddylai fod creu cymunedau Cymraeg, nid byd addysg Cymraeg yn unig. Er mwyn cyflawni hyn, rhaid bod ein prif sefydliadau cyhoeddus - fel ysgolion uwchradd - yn gweithio ac yn gweinyddu'n Gymraeg fel eu prif gyfrwng.

Disgrifiad o’r llun,
Ffred Ffransis

"Mae'n dilyn wrth gwrs wedyn fod yn rhaid i arweinydd y sefydliad fedru gweithio'n Gymraeg. Mae'r cymal yn y swydd ddisgrifiad sy'n mynnu'r gallu i "gynnal sgwrs yn Gymraeg" yn hollol annigonol a diraddiol at swydd arweinydd ysgol o'r fath".

Dywedodd Prif Swyddog Addysg Cyngor Sir Gaerfyrddin, Gareth Morgans: "Yn dilyn ymateb siomedig i'r broses recriwtio gyntaf fe wnaeth y Corff Llywodraethu gyda chefnogaeth yr Adran Addysg adolygu'r swydd ddisgrifiad a'r gofynion.

"Mae ymrwymiad i'r Gymraeg yn parhau yn elfen allweddol a cheir nifer o ddatganiadau sy'n tanlinellu'r gofyniad yma gan gynnwys 'y gallu i ddatblygu addysg ddwyieithog yn strategol yn unol â gweledigaeth yr ysgol a datblygu'r iaith Gymraeg ymhellach yn unol â chategori Iaith Gymraeg yr Ysgol.'

"Edrychwn ymlaen at benodi arweinydd dymunol, ysbrydoledig a phrofiadol i arwain yr ysgol tuag at y lefel nesaf yn ei datblygiad a sicrhau canlyniadau rhagorol ar gyfer y disgyblion."