Dyfarnwr newydd o Gymru ar restr FIFA

  • Cyhoeddwyd
iwan

Mae Cymro 28 oed o Wynedd wedi ei ddewis i fod ar restr ryngwladol dyfarnwyr pêl-droed FIFA.

Mae Iwan Arwel Griffith wedi bod yn dyfarnu ers yn 14 oed, ac wedi gweithio ei ffordd i fyny o gynghreiriau bach y gogledd i fod yn un o brif ddyfarnwyr pêl-droed Cymru.

Fe ddechreuodd ei yrfa yng nghynghreiriau lleol ieuenctid Caernarfon ac Ynys Môn a'r cylch.

Mae'n ddyfarnwr yn Uwch-Gynghrair Cymru ers 2013, ac mae eisoes wedi cael profiad o ddyfarnu ar gyfandir Ewrop, ond nawr fe fydd yn gymwys i ddyfarnu mewn rhai o brif gystadlaethau pêl-droed y byd, gan gynnwys Cynghrair y Pencampwyr, Cwpan y Byd a chystadlaethau rhyngwladol eraill.

Fe dderbyniodd ddiploma gan y corff UEFA y llynedd, ar ôl cymhwyso o gwrs craidd Canolfan Arbenigedd Dyfarnu ym mhencadlys y corff yn Y Swistir, dan arweiniad y cyn-ddyfarnwr rhyngwladol, David Elleray.

Disgrifiad o’r llun,
Iwan yn derbyn ei ddiploma yn y Swistir

Dywedodd Mr Griffith ei bod yn "anrhydedd" i gael ei ddewis.

"Dyma oedd fy uchelgais pan ddechreuais ddyfarnu nôl yn 2003. Fe sylweddolais nad oeddwn yn ddigon da i gael gyrfa fel pêl-droediwr, felly penderfynais fod mwy o gyfleoedd fel dyfarnwr.

"'Dwi wedi gweithio'n galed iawn i ddatblygu fy sgiliau a ffitrwydd dan oruchwyliaeth cynllun datblygu dyfarnwyr ifanc Cymdeithas Bêl-droed Cymru - sydd yn werthfawr iawn.

"Rwyf yn edrych ymlaen am y cyfleoedd i gael dyfarnu ar y llwyfan rhyngwladol o fis Ionawr ymlaen."

Fe fydd Iwan Arwel Griffith yn mynd ar gwrs arbennigol pellach i Sbaen ym mis Ionawr, ac wedyn fe fydd yn cael gwisgo bathodyn arbennig FIFA ar ei grys.

Mae Mr Griffith yn ymuno â dau Gymro arall sydd ar y rhestr ryngwladol, sef Lee Evans o Lanllechid a Bryn Markham-Jones o Abertawe.

Wrth ymateb i'r newydd, dywedodd Ray Ellingham Rheolwr Dyfarnwyr Cymdeithas Bêl-droed Cymru: "Mae dyrchafiad Iwan i'r rhestr yn adlewyrchu ei berfformiadau ardderchog yn Uwch-Gynghrair Cymru.

"Nid rhywbeth dros nos yw hyn gan iddo ennill Diploma ar gwrs yng Nghanolfan Ragoriaeth Dyfarnu UEFA.

"Mae Iwan wastad yn llysgennad campus i'n Cynghrair Cenedlaethol a hoffwn ei longyfarch yn fawr."

Ychwanegodd Gwyn Derfel, Ysgrifennydd Uwch-Gynghrair Cymru: "Mae'n wych gweld ein swyddogion yn cael eu cydnabod yn fyd eang ac 'rwy'n siwr y gwnaiff Iwan, fel Lee Evans a Bryn Markham Jones ein cynrychioli ni a FIFA'n deilwng yn ystod y flwyddyn sydd i ddod.

"Braf hefyd yw nodi bod Laura Griffiths a Rebecca Thomas wedi eu dyrchafu i fod yn Ddyfarnwyr Cynorthwyol i gystadlaethau benywaidd FIFA am y tro cyntaf."