FIFA yn gwadu 'gwahardd' gwisgo'r pabi coch ar grysau

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunRoedd y chwaraewyr yn gwisgo rhwymyn du er cof am Mel Charles yn y gêm ddiwethaf yn erbyn Georgia

Mae FIFA wedi gwadu eu bod wedi "gwahardd" tîm pêl-droed Cymru rhag gwisgo'r pabi coch ar grysau, gan fynnu nad oes ganddynt yr hawl i'w ganiatáu ceisiadau o'r fath.

Roedd y corff sy'n rheoli pêl-droed rhyngwladol yn ymateb i feirniadaeth ynglŷn â'r ffrae am wisgo'r pabi coch ar grysau yn ystod gemau rhyngwladol yr wythnos hon.

Bydd chwaraewyr tîm pêl-droed Cymru yn gwisgo rhwymyn du ar eu breichiau yn ystod eu gêm yn erbyn Serbia nos Sadwrn, wedi i FIFA wrthod eu cais i wisgo pabi.

Ond mae FIFA wedi mynnu nad ydynt wedi "gwahardd" chwaraewyr Cymru, Gogledd Iwerddon, Yr Alban na Lloegr rhag gwisgo pabi, a bod y ffeithiau wedi eu drysu.

Mae'r corff yn dweud nad oes ganddynt yr hawl i ganiatáu ceisiadau o'r fath.

disgrifiadMae Osian Roberts yn dweud y bydd y gymdeithas yn parhau i ddangos parch yn y modd priodol

Mewn datganiad dywedodd FIFA: "Fe gysylltodd y pedwar cymdeithas bêl-droed Prydeinig gan wneud ceisiadau penodol ynglŷn â gwisgo pabi yn ystod y gemau rhagbrofol Cwpan y Byd.

"Fe wnaeth FIFA atgoffa'r cymdeithasau am Gyfraith 4 (a gyflwynwyd yn 2007 gan Fwrdd Cymdeithas Bêl-droed Ryngwladol sy'n cynnwys y pedwar cymdeithas Brydeinig a FIFA), gan ailadrodd mai dim ond y Pwyllgor Disgyblu annibynnol all benderfynu pa weithgareddau y mae'r aelodau yn cydymffurfio â nhw, a pha fesurau sydd i'w cymryd pe bai'r rheolau'n cael eu torri.

"Fe roddodd FIFA wybodaeth i'r cymdeithasau heb wneud unrhyw sylwadau am eu ceisiadau penodol, felly mae'r canfyddiad bod FIFA wedi 'gwahardd' unrhyw beth yn gamddealltwriaeth o'r ffeithiau."

'Parchu'r rheolau'

Bydd Cymru yn herio Serbia yn rownd rhagbrofol Cwpan y Byd yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Sadwrn.

Dywedodd Prif Weithredwr y Gymdeithas Bêl-droed, Jonathan Ford, bod rhaid "parchu rheolau FIFA".

"Roedden ni'n teimlo nad oedden ni'n gallu mentro gyda'r perygl o ddirwy ariannol neu golli pwyntiau," meddai.

"Fel yr ydym yn ei wneud bob tro yr adeg yma o'r flwyddyn, byddwn yn cofio mewn ffyrdd gwahanol."