Arestio dyn yn Wrecsam ar amheuaeth o derfysgaeth

Cyhoeddwyd

Mae dyn 48 oed wedi cael ei arestio yn Wrecsam ar amheuaeth o droseddau terfysgaeth.

Cafodd ei arestio ar amheuaeth o gomisiynu, paratoi ac annog terfysgaeth.

Cafodd y dyn ei arestio wedi ymgyrch ar y cyd rhwng unedau gwrth-derfysgaeth Cymru a Gorllewin Canolbarth Lloegr, yn ogystal â Heddlu'r Gogledd.

Mae'n cael ei holi mewn gorsaf heddlu yng ngorllewin canolbarth Lloegr, tra bod yr awdurdodau'n chwilio adeilad yn Wrecsam.

Mewn datganiad, dywedodd Uned Eithafiaeth a Gwrth-defysgaeth Cymru bod yr arestiad wedi ei gynllunio o flaen llaw ac nad oedd unrhyw berygl i'r cyhoedd.