Carcharu dyn am dreisio dynes yn ei 60au

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Heddlu Gogledd Cymru
disgrifiad o’r llunCafodd Jack Williams, 19 oed o'r Rhyl, ei garcharu am 12 mlynedd

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug fe gafodd dyn 19 oed ei garcharu am 12 mlynedd am dreisio ac ymosod ar ddynes yn ei 60au.

Bydd rhaid i Jack Williams dreulio wyth mlynedd dan glo a dwy flynedd ychwanegol ar drwydded a dywedodd y Barnwr Rhys Rowlands y byddai wedi cael dedfryd o 18 mlynedd oni bai ei fod wedi pledio'n euog.

Roedd y ddynes yn mynd â'i chi am dro ar draeth Pensarn pan ymosododd Williams arni ar ôl iddo fod yn yfed a chymryd cyffuriau.

Fe'i cadwodd yn gaeth mewn llecyn ar y traeth wrth iddo ei threisio deirgwaith mewn ymosodiad ciaidd, ac yna fe wnaeth fygwth ei thaflu i'r môr.

Alcohol a chanabis

Daeth yr ymosodiad i ben pan ddaeth aelod o'r cyhoedd ar draws y ddau, ac fe gododd y barnwr y cwestiwn am beth allai fod wedi digwydd pe na bai'r person yna wedi dod o hyd iddyn nhw.

Clywodd y llys fod gan Williams, o'r Rhyl, hanes o drais ac roedd wedi yfed potel o fodca a photel o win cyn ysmygu canabis ar ddiwrnod y digwyddiad ym mis Awst.

Mewn datganiad i'r llys dywedodd y ddioddefwraig bod y digwyddiad wedi newid ei bywyd am byth.

Roedd yn poeni y byddai'n marw a ddim yn gweld ei theulu eto.

Fe gafodd anafiadau difrifol gan gynnwys torri'r asgwrn o gwmpas ei llygad.

'Ymosodiad ciaidd'

Ar ddiwedd yr achos dywedodd y Ditectif Arolygydd Iwan Roberts o Heddlu Gogledd Cymru:

"Roedd hwn yn ymosodiad ciaidd, parhaus a milain ar ddioddefwraig fregus oedd yn mynd â'i chi am dro, fel ar bob bore arall.

"Rwy'n diolch i'r ddau arall oedd yn cerdded gerllaw: un a welodd gi'r ddioddefwraig yn rhedeg yn rhydd ac aeth i chwilio am y ddioddefwraig, a'r ail a welodd Jack Williams a'r ddioddefwraig a sylweddoli bod rhywbeth o'i le.

"Roedd eu hymyrraeth yn allweddol i achub y ddioddefwraig rhag mwy o niwed.

"Mae Jack Williams bellach yn y ddalfa lle y dylai fod. Rwy'n gobeithio bydd y ddedfryd heddiw yn dod ag elfen o gyfiawnder i'r ddioddefwraig sy'n dal i gario'r creithiau corfforol a meddyliol o'r bore hwnnw ym mis Awst."

Bydd Williams hefyd yn gorfod taro'i enw ar y gofrestr troseddwyr rhyw am weddill ei oes.