Carchar am oes i David Davies am lofruddio Emma Baum

  • Cyhoeddwyd
David DaviesFfynhonnell y llun, HEDDLU GOGLEDD CYMRU
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr fod David Davies wedi ymddwyn fel bwli gormesol tuag at Emma Baum

Mae dyn wedi cael dedfryd o oes yn y carchar am ladd ei gyn-gariad yn ei chartref ym Mhenygroes, Gwynedd.

Bydd yn rhaid i David Nicholas Davies dreulio o leiaf 22 mlynedd dan glo am ladd Emma Louise Baum.

Yn y gwrandawiad, dywedodd y barnwr bod Davies wedi ymddwyn fel bwli gormesol tuag at Ms Baum, ac roedd achosion blaenorol o drais a bygythiadau.

Roedd mam Ms Baum, Amanda Williams, yn crïo wrth egluro effaith y llofruddiaeth ar y teulu, ac roedd rhaid iddi stopio heb orffen ei datganiad.

'Anwir'

Dywedodd y Barnwr Keith Thomas bod Davies, 25 oed, wedi rhoi tystiolaeth oedd "bron yn gwbl anwir".

Fe ddywedodd ei fod yn derbyn nad oedd Davies wedi mynd i gartref Ms Baum yn fwriadol i'w lladd yn ystod oriau mân bore Gorffennaf 18 eleni, ond dywedodd ei fod yn credu bod Davies wedi bwriadu ei dychryn.

Dywedodd ei fod yn "derbyn ei fod wedi mynd ag arf gydag o er mwyn dychryn Ms Baum os nad oedd hi'n cytuno gwneud yr hyn roedd yn ei ofyn" o ran trefniadau edrych ar ôl eu plentyn.

Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Emma Louise Baum ym mis Gorffennaf

Gwrthododd y barnwr honiad Davies mai penderfyniad yn y fan a'r lle ganddo oedd mynd i nôl y bar metel gafodd ei ddefnyddio yn yr ymosodiad ar Ms Baum.

"Mae'r holl dystiolaeth yn awgrymu bod Davies yn berson ifanc penboeth, sy'n tueddu i wylltio pan nad yw'n cael ei ffordd ei hun," meddai.

Fe wrthododd y barnwr hefyd honiad Davies nad oedd o'n gwybod bod Ms Baum wedi marw yn sgil yr ymosodiad.

"Roedd yr ymosodiad yn filain a chyson ac wedi'i gynllunio i wneud cymaint o niwed ag oedd yn bosib," meddai.

Ymchwiliad annibynnol

Mae Comisiwn Cwynion Annibynnol yr Heddlu yn ymchwilio i'r achos, ac ymateb Heddlu Gogledd Cymru i alwad gan gymdogion yn oriau mân y bore.

Er i swyddogion ymateb i adroddiadau o ddynes yn sgrechian am tua 04:00, pan gyrhaeddodd yr heddlu, roedd y tŷ yn ddistaw, ac fe adawodd y plismyn.

Ni chafodd Ms Baum ei darganfod tan tua 10:00.

Fe wnaeth Heddlu'r Gogledd gyfeirio'r mater at y Comisiwn eu hunain.

Wedi'r ddedfryd, fe wnaeth Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd a Môn gadarnhau bod Adolygiad Lladdiad Domestig wedi dechrau.

Dywedodd llefarydd: "Pan fydd y gwaith hwn wedi'i gwblhau, bydd Crynodeb Gweithredol a Chynllun Gweithredu yn cael eu cyhoeddi yn ymateb i brif argymhellion yr adolygiad.

"Ni fyddwn yn cynnig sylwadau pellach ar y mater nes bydd yr adolygiad wedi cael ei gwblhau."