Crwner yn galw ar i bysgotwyr wisgo siacedi achub

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Wales News Service
disgrifiad o’r llunAeth Gareth a Daniel Willington i drafferthion tra'n pysgota ar eu cwch, yr Harverster

Mae crwner Sir Benfro wedi argymell y dylai fod yn orfodol i bysgotwyr masnachol wisgo siacedi achub, yn dilyn marwolaeth tad a mab o Greseli ger Caeriw.

Roedd Gareth Willington, 59 oed, a'i fab 32 oed, Daniel, yn pysgota cimwch yn eu cwch oddi ar Penmaen Dewi ar 28 Ebrill pan syrthion nhw i'r dŵr.

Daw galwad y crwner Mark Layton yn dilyn galwad debyg yr wythnos diwethaf gan y corff sy'n ymchwilio i ddamweiniau ar y môr, MAIB.

Daeth y crwner i'r casgliad fod Daniel Willinton wedi marw drwy ddamwain, a bod ei dad wedi marw drwy anffawd, yn dilyn adroddiad MAIB.

Chafodd corff Daniel fyth mo'i ganfod.

Daeth yr adroddiad MAIB i'r casgliad nad oedd yr un o'r ddau ddyn yn gwisgo siaced arnofio, a bod system dracio otomatig cwch yr Havester wedi ei ddiffodd.