Gwireddu dymuniad mynwent Eifion Gwynne

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, LLUN TEULU

Mae teulu a ffrindiau i chwaraewr rygbi fu farw yn Sbaen fis diwethaf wedi cael gwybod y caiff ei gladdu mewn mynwent yn Aberystwyth, yn ôl ei ddymuniad.

Bu farw Eifion Gwynne, 41, ar ôl cael ei daro gan gar yn ne'r wlad ar 22 Hydref.

Roedd y trydanwr, oedd yn briod â thri o blant, yn chwaraewr rygbi adnabyddus, ac wedi chwarae i glybiau rygbi Aberystwyth a Llanymddyfri.

Dywedodd ei deulu fod Mr Gwynne wedi dweud wrth ei wraig, Nia, ei fod yn dymuno cael ei gladdu ym mynwent Plascrug yn Aberystwyth, ond fe gawson nhw wybod bod yr unig lefydd ar ôl yno wedi eu cadw i bobl oedd 'Hawl Neilltuol i gladdedigaeth'.

Yn dilyn hynny, gofynnodd ei deulu a'i ffrindiau a oedd unrhyw un yn fodlon ildio'u hawl nhw er mwyn gwireddu ei ddymuniadau.

"Roedd e wastad eisiau cael ei gladdu yn y fynwent hon, mae'n agos i'r clwb rygbi ac yn agos i'w gartref," meddai Wayne Thomas, oedd yn ffrind ers dros 20 mlynedd i Mr Gwynne.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd rhywun yn fodlon cynnig lle 'dyn nhw ddim ei angen bellach. Byddai'n golygu popeth [i'w deulu] a dyna fydde Eifion eisiau."

Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Dymuniad Eifion Gwynne oedd cael ei gladdu ym Mynwent Plascrug

Bellach, daeth cadarnhad fod lle wedi ei gynnig i deulu Mr Gwynne ym Mynwent Plascrug.

Dywedodd arweinydd y Cyngor, Ellen ap Gwynn: "Daeth teulu a oedd wedi archebu plot ymlaen a'i gynnig i Nia a'r teulu.

"Roeddwn i'n hynod falch bod y Cyngor wedi gallu cynorthwyo i hwyluso hyn.

"Rydym yn cydymdeimlo'n ddwys gyda'r teulu ar adeg mor anodd iddynt."

Mae cronfa goffa, sydd wedi'i sefydlu er cof am Eifion Gwynne, eisoes wedi codi dros £12,000.

Bydd ei angladd yn cael ei chynnal yn Aberystwyth ddydd Sadwrn.