Plant yn magu hyder o gael addysg mewn amgueddfa

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Rhai o ddigyblion plant ysgol gynradd gymunedol St Thomas yn Abertawe yn cael eu dysgu yn yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol

Mae athrawon o ysgol gynradd yn Abertawe yn dweud fod sgiliau cymdeithasol a hyder eu disgyblion wedi elwa o gael eu dysgu am dymor mewn amgueddfa.

Plant o ysgol gynradd gymunedol St Thomas yn y ddinas oedd yr unig ddisgyblion o Gymru i gymryd rhan mewn cynllun gan goleg King's yn Llundain.

Fe dreulion nhw 10 wythnos yn cael eu haddysg yn yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol yng nghanol Abertawe.

Ar ôl edrych ar ganlyniadau'r prosiect, daeth academyddion i'r canlyniad fod y plant wedi dod yn fwy hyderus a'u bod yn gyfathrebwyr gwell, tra bo'u hathrawon hefyd wedi magu hyder o ddefnyddio adnoddau y tu allan i'r ystafell ddosbarth.

'Blodeuo'n aruthrol'

Mae Laura Luxton yn athrawes ar ddosbarth o blant pedair oed yn ysgol St Thomas a gymrodd ran yn y prosiect. Mae hi'n dweud i'r plant elwa'n fawr o'r profiad: "Fe ddatblygodd y plant yn wych a blodeuo'n aruthrol.. mewn ffordd nad ydyn ni wedi ei weld ers dechrau'r flwyddyn.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'n debyg bod athrawon yn amheus o'r prosiect i ddecrhau ond ei fod wedi gwneud iddyn nhw feddwl am sut y mae plant yn dysgu

"Fe ddaethon nhw'n fwy annibynnol gyda'u sgiliau personol: trefnu, paratoi, gadael eu rhieni bob bore.

"Fe dyfon nhw'n agosach fel tîm, roedd e fel petai nhw'n dibynnu mwy ar ei gilydd am nad oedd plant eraill o'u cwmpas.

"Fe ddaethon nhw hefyd yn fwy medrus yn gymdeithasol mewn mannau cyhoeddus; gan barchu pobl oedrannus a phobl ddieithr.

"Fe welon ni blant a oedd prin yn siarad yn yr ysgol yn dod yn fwy bywiog a llafar, gan herio'u hunain, cyfathrebu ag eraill yr un oed ac arddangos amrywiaeth wych o emosiynau."

'Ysbrydoli ysgolion'

Dywedodd Katherine Bond, cyfarwyddwr y Sefydliad Diwylliannol yng Ngholeg King's: "Bydd casgliadau'r prosiect yn ysbrydoli ysgolion ac amgueddfeydd ar draw y DU i gyfrannu i'r drafodaeth ar ddysgu creadigol a diwylliannol."

"Rydym yn gobeithio y bydd y prosiect peilot yn arwain at fodelau gweithredu newydd o fewn y cwricwlwm cenedlaethol, ac y bydd gosod ysgolion mewn amgueddfeydd am gyfnod estynedig yn dod yn rhan o addysg pob plentyn."

Meddiannu amgueddfeydd

Mae nifer o ddigwyddiadau wedi eu trefnu i nodi 'Diwrnod Plant yn Meddiannu Amgueddfeydd' ddydd Iau.

Yn Aberystwyth, bydd plant wedi meddiannu'r Llyfrgell Genedlaethol ac yn gwneud y gwaith y mae staff y Llyfrgell yn ei wneud fel arfer.

Bydd disgyblion o Ysgol Gynradd Ton-Yr-Ywen yn ardal Y Mynydd Bychan yng Nghaerdydd yn ymgymryd â gwahanol swyddogaethau yn Amgueddfa Stori Caerdydd am ddiwrnod.