Rhybudd ar ôl i laser ddallu meddyg ambiwlans awyr dros dro

Cyhoeddwyd
disgrifiadFe gafodd y meddyg ei ddallu dros dro wrth i olau laser gael ei anelu at ambiwlans awyr

Mae pennaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn dweud y gallai'r canlyniadau fod wedi bod yn drychinebus, wedi i olau laser cryf gael ei anelu at hofrennydd oedd yn delio â galwad frys.

Fe gafodd meddyg oedd ar yr hofrennydd ei ddallu dros dro, wrth i'r golau gael ei ddislgeirio at gaban y peilot uwchben Bae Abertawe nos Sadwrn diwethaf.

Roedd yr hofrennydd ar ei ffordd yn ôl i'r orsaf yn Dafen, Llanelli ar ôl bod ar alwad yng Nghaerdydd.

Llwyddodd y camera yng nghaban y peilot i gymryd fideo o'r digwyddiad, sydd bellach yn nwylo Heddlu'r De.

Mae'r meddyg yn parhau i wella yn dilyn y digwyddiad.

ffynhonnell y llun, AMBIWLANS AWYR CYMRU
disgrifiad o’r llunRoedd yr ambiwlans awyr yn dychwelyd i Lanelli o alwad yng Nghaerdydd nos Sadwrn pan gafodd ei dargedu gan y golau laser

Dywedodd prif weithredwr Ambiwlans Awyr Cymru, Angela Hughes: "Roedd ein hofrennydd allan ar alwad, ac fe gafodd y meddyg oedd ar ddyletswydd ei ddallu dros dro.

"Fe allai hyn fod wedi bod yn drychinebus. Mae pobl yn cael eu dallu am oes o gael eu llosgi yn eu llygaid gan laser.

"Mae y tu hwnt i grediniaeth fod unrhyw un yn meddwl bod gwneud rhywbeth fel hyn yn glyfar."

Fe gafodd y foment pan y goleuwyd caban y peilot gan belydrau gwyrdd y laser ei recordio ar gamera'r hofrennydd.

ffynhonnell y llun, AMBIWLANS AWYR CYMRU

Dywedodd Ms Hughes: "Llwyddodd y peilot i droi ei lygaid mewn pryd a pharhau i lywio'r hofrennydd."

Ychwanegodd: "Roedd yr hofrennydd yn hedfan 2,500 o droedfeddi uwchben Bae Abertawe. Mae'r ffaith i'r laser gyrraedd yr uchder hwnnw'n dangos ei fod yn llawer cryfach nag unrhyw declyn laser arferol.

"Roedd rhywun yn fwriadol yn ceisio amharu ar yr hofrennydd.

"Rydym wedi trosglwyddo'r fideo i Heddlu De Cymru ac rydym yn apelio ar i unrhyw un sy'n gwybod pwy wnaeth hyn i gysylltu â'r heddlu."