Codi tâl am ddefnyddio toiled yn Aberystwyth

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock

Bydd yn rhaid talu i ddefnyddio toiledau mewn tref yng Ngheredigion fel rhan o arbrawf newydd i godi arian i gynnal tai bach yn y canolbarth.

Fe fydd angen talu 20c i ddefnyddio'r toiledau yng Nghoedlan y Parc yn Aberystwyth dros gyfnod yr arbrawf o chwech i 12 mis, gan ddechrau ar 22 Tachwedd.

Os bydd yr arbrawf yn llwyddiannus, fe allai gael ei ymestyn i holl doiledau cyhoeddus Ceredigion.

Ond fe ddywed y cyngor lleol na fydd yn rhaid i bobl ag anableddau dalu.

Dywedodd Alun Williams, aelod cabinet Cyngor Ceredigion dros wasanaethau amgylcheddol fod yr awdurdod wedi cytuno i weithredu'r arbrawf am fod trethdalwyr wedi awgrymu'n aml y dylid codi tâl am ddefnyddio tai bach pan ofynnwyd iddyn nhw pa wasanaethau y dylid talu amdanyn nhw.

Daw'r arbrawf yn dilyn argymhelliad gan Lywodraeth Cymru sydd yn dweud bod angen i gynghorau ddatblygu cynlluniau i reoli toiledau cyhoeddus fel rhan o'r Mesur Iechyd Cyhoeddus.

Mae nifer o doiledau wedi cau ar hyd a lled Cymru yn dilyn toriadau yng nghyllidebau awdurdodau lleol.

Fe gaeodd saith tŷ bach yng Nghaerdydd ym mis Mawrth ac nid oes unrhyw dai bach yn nwylo Cyngor Merthyr Tudful bellach.

Mae cynghorau Môn a Gwynedd wedi gofyn i gynghorau tref a chymuned am gymorth i ariannu'r gwasanaethau hyn yno.