Albanwr yn curo Cymraes i fod yn llais y cloc ar alwad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BT
Disgrifiad o’r llun, Verity Giles (ar dde'r llun) gyda chyflwynydd The One Show, Joe Crowley a'r cystadleuwyr eraill

Dyn o'r Alban fydd llais nesaf y cloc ar alwad, wedi iddo guro Cymraes o Ben-y-bont ar Ogwr oedd wedi llwyddo i gyrraedd y tri olaf yn y gystadleuaeth.

Yn ôl ym mis Awst, fe lansiodd cwmni BT lansio'r gystadleuaeth i nodi 80 mlynedd o'r gwasanaeth sy'n dweud yr amser, sy'n derbyn 12 miliwn o alwadau y flwyddyn.

Daeth y cyhoeddiad mai Alan Steadman, cyn was sifil 69 oed o Dundee, oedd yn fuddugol ar raglen The One Show y BBC.

Fe fydd y pumed person i leisio'r geiriau enwog "at the third stroke" pan fydd pobl yn ffonio'r gwasanaeth.

'Llais ffôn'

Dywedodd Verity Giles, 37 oed, ei bod wedi ei hysgogi i gymryd rhan yn y gystadleuaeth gan ei merch bump oed, oedd am gystadlu ei hun, ond doedd hi ddim yn ddigon hen i wneud hynny, gan fod cystadleuwyr yn gorfod bod yn 10 oed neu'n hŷn.

Yn ôl Ms Giles, mae ei chydweithwyr yn tynnu ei choes yn aml am ei hacen a'i "llais ffôn".

"Fe wnes i ddarganfod ym mis Medi fy mod i wedi mynd drwodd. Rwy' wedi gorfod cadw hyn yn gyfrinach felly mae'r aros am heddiw wedi bod yn hir," meddai Ms Giles.

Yn ogystal a'r buddugwr, Alan Steadman, roedd Crea Barton, myfyrwraig 20 oed o Fangor, Gogledd Iwerddon hefyd wedi cyrraedd y tri olaf.

Cafodd y tri eu gwahodd i Dŵr BT yn Llundain i recordio eu lleisiau ar gyfer y cloc ar alw.

Ffynhonnell y llun, BT
Disgrifiad o’r llun, Ethel Cain oedd yn berchen ar lais cyntaf y cloc ar alwad

Acen Gymreig

"Mae wedi bod yn brofiad gwych a does dim llawer o bobl yn gallu dweud eu bod wedi gwneud hyn nag oes?" meddai Ms Giles.

"Mae bod yr unig berson gydag acen Gymraeg i gyrraedd y rownd derfynol yn wych. Fe fyddai fy merch wrth ei bodd petawn i'n ennill."

Llais presennol y cloc ar alw ers 2007 ydi Sara Mendes da Costa.

Mae BT wedi rhoi 10c o bob galwad i ymgyrch Plant Mewn Angen ers dechrau'r gystadleuaeth ym mis Awst.