Cwmni Liberty House yn gobeithio creu cannoedd o swyddi

Cyhoeddwyd

Mae cwmni dur Liberty House wedi dweud ei fod yn gobeithio dechrau ailgylchu dur o sgrap yn safle'r cwmni yng Nghasnewydd o fewn dwy flynedd, gan greu 600 o swyddi.

Daw'r cyhoeddiad ar y diwrnod pan fo gwaith dur yn y cymoedd yn cael ei ail agor yn swyddogol gan y cwmni, flwyddyn ar ôl i'r cwmni blaenorol fynd i ddwylo'r gweinyddwyr.

Mae Liberty House yn ailddechrau ar y gwaith o gynhyrchu tiwbiau dur a chydrannau strwythurol eraill ar y safle yn Nhredegar, gan greu tua 70 o swyddi newydd.

Disgrifiodd y Prif Weinidog, Carwyn Jones y busnes newydd yn Nhredegar fel "hwb arbennig i'r ardal ac i'r diwydiant dur yn gyffredinol" yng Nghymru.

Mae'r safle, sy'n cynnwys melin sy'n rholio 100,000 o dunelli y flwyddyn, yn un o nifer o gyn-safleoedd Caparo Steel Products a brynodd Liberty o ddwylo'r gweinyddwyr ar ddiwedd 2015.

disgrifiad o’r llunCaparo Tubes oedd yn rhedeg y safle cyn mynd i ddwylo'r gweinyddwyr flwyddyn yn ôl

Bydd Liberty House yn buddsoddi £3.7m i adnewyddu'r safle gyda chymorth o £600,000 gan Lywodraeth Cymru.

Dywedodd y Prif Weinidog: "Ry'n ni'n gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi'r diwydiant dur yng Nghymru, sy'n hanfodol wrth sicrhau dyfodol cynaliadwy i'n sector gweithgynhyrchu.

"Mae ailagor gwaith dur y Cymoedd yn newyddion da i'r diwydiant. Mae gan Liberty enw da o fewn y sector ac mae'n un o'r cwmnïau prin hynny sy'n ehangu yn yr hinsawdd economaidd heriol bresennol. Dyma ymrwymiad cadarn arall ganddyn nhw ac rwy'n croesawu eu cynlluniau i wneud y safle'n fwy modern ac i gyflogi cyn-aelodau o staff, gan gadw sgiliau'n lleol.

"Bydd ailagor y gwaith dur yn hwb sylweddol i'r economi leol gan greu 70 o swyddi newydd, ynghyd â chyfrannu at greu rhagor o swyddi yn y gadwyn gyflenwi."

Yn ogystal ag ymweld â'r safle sydd wedi cael ei enwi'n Liberty Steel Tredegar, mae'r Prif Weinidog hefyd yn ymweld â safle Liberty Steel yng Nghasnewydd, fydd yn cyflenwi deunydd crai i safle'r cymoedd.

disgrifiad o’r llunSafle'r gwaith dur yn Nhredegar

Seremoni

Mae disgwyl i'r Prif Weinidog gwrdd â staff a chael gweld seremoni arbennig i ddathlu'r ŵyl Hindŵ, Diwali, a nodi blwyddyn gyntaf safle Casnewydd o fod yn ôl ar ei draed.

Dywedodd cadeirydd gweithredol Liberty House, Sanjeev Gupta: "Mae ailagor safle Tredegar yn newyddion da i'n economi gan y bydd yn galluogi cwmnïau i ddefnyddio cynnyrch cartref yn hytrach na'i fewnforio. Bydd hefyd yn creu swyddi medrus yma yng Nghymru.

"Ry'n ni'n hynod ddiolchgar am gefnogaeth brwd Llywodraeth Cymru sydd wedi dangos eu bod yn sefyll yn gadarn gyda'r diwydiant dur, yn enwedig yn y cyfnod anodd hwn.

"Mae'r diwydiant dur yn parhau i wynebu sawl her yn fyd-eang. Mae'r cynnydd sylweddol ym mhrisiau deunydd crai yn golygu bod sefyllfa ariannol y cynhyrchwyr yn waeth nag erioed, ac ry'n ni'n rhagweld bod cyfnod anodd o'n blaenau.

"Serch hyn, mae marchnad aeddfed yma'n y DU, gyda galw gan gwsmeriaid am gynnyrch o safon a gwasanaeth penigamp. Mae gennym ni'r sgiliau a'r gallu i ateb galw ein marchnad gartref gyda chynnyrch o ansawdd uchel am bris da, cyn belled ag ein bod yn gallu cystadlu'n deg â chwmnïau rhyngwladol. Mae Liberty yn dangos hyn dro ar ôl tro.

"Mae lansio Liberty Steel Tredegar yn gam arall ymlaen i ni wrth i ni ddatblygu a sefydlu busnes dur cystadleuol, integredig yma yng Nghymru a'r DU yn ehangach.

"Mae dur yn un o gonglfeini diwydiant y DU. Mae'n hanfodol i ddyfodol economi Prydain, yn enwedig yng Nghymru."