'Wele gwawriodd ddydd i'w gofio'

Cyhoeddwyd

Yr Arlywydd Trump. Pwy fase'n meddwl? Mae Jo Blog, ein colofnydd â'i dafod-yn-ei-foch, wedi ei synnu gan y canlyniad annisgwyl yn America, ond dydy o byth yn brin o eiriau....

Dwi ddim yn ffan o Trump. Dydy o ddim yn ffan o bobl anabl. Taswn i'n gwrando ar rai fe ddylwn i fod ofn. A 'falle bod gen i fymryn bach o ofn.

Ond mae yna rhywbeth yn yr holl rincian dannedd yma sy'n gwneud i mi wenu ychydig bach.

Yr holl lefftis a Pleidis 'ma. Yr holl hen hipis 'ma sydd wedi canu a llosgi canhwyllau ers y chwedegau, ac yn mynnu mai 'Trwy Ddulliau Chwyldro Yn Unig Mae Llwyddo', 'Rhaid i Bopeth Newid', 'Fe Orchfygwn Ni', 'Fe Ddaw Dydd y Bydd Mawr y Rhai Bychain' - gyda phriflythrennau bob tro.

Wel, os felly, 'Wele gwawriodd ddydd i'w gofio'.

Tybed nad ydy'r criw yma, mewn gwirionedd, yn gymaint rhan o'r Sevydliad a neb?

Nid y rhai bychain ydyn nhw mewn gwirionedd, ond y rhai maint medium, y Dosbarth Canolig ym mhopeth. A dyma nhw wedi cael blas ar chwyldro go iawn. A dydyn nhw ddim yn lecio'i flas o.

Mae pobl gyffredin wedi dweud na wrth y 'Sevydliad', a'r hyn sydd wedi bod yn sioc i'r dosbarth canol ydy bod y rhai ar waelod y domen yn eu gweld nhw'n cymaint rhan o'r broblem â neb.

Does gan y tlodion yma ddim diddordeb mewn cefnogi pobl dlawd o dramor, llai fyth yr awydd i gefnogi ffoaduriaid neu beth bynnag yw 'Achos' diweddaraf y lefftis a'r Pleidis. Pa ddiben poeni am hawliau pobl hoyw pan nad oes gennych chi obaith am job? Neu'n byw o'r llaw i'r gennau?

Ond y tristwch ydy nad ydy'r Dosbarth Canolig wedi cynnig arweiniad. Mae'r ateb wedi dod o gyfeiriad chansars a thwyllwyr. Bancars a dynion busnes methedig sy'n chwilio am rym drwy actio bod yn goman. Ac mae'r mwyaf cyffredin mor desbret nes eu coelio nhw ac wedyn yn cael eu siomi.

Ai araith neis, neis Trump oedd yn cyfateb i'r Brexitiears yn gwadu'r £350m i'r NHS o fewn oriau i'w buddugoliaeth? Nid dyna oedd ei gefnogwyr o isie glywed. Roedden nhw wedi cael addo y bydde fo'n cicio Mwslemiaid allan a chodi waliau ayb ayb ac yn siŵr o fod yn disgwyl iddo fo ddechrau bore 'ma.

Mae'r Sevydliad yn gwegian - dyw'r pleidiau gwleidyddol ddim yn gwybod beth i'w wneud â dyfarniad y bobl gyffredin am Brexit, all aelodau seneddol Llafur ddim dod i ben â llais yr aelodau cyffredin, mae'r wasg yn corddi heb gymryd cyfrifoldeb, Duw a'n gwaredo rhag Trump.

Y gwir ydy fod ein Bardd Cenedlaethol, Ifor ap Glyn, yn rong - mae'r 'chwyldro ar y teledu gyfaill', ac ar Twitter, a Facebook a does dim rheoli arno.

Nid rhywbeth y mae'r Dosbarth Canolig yn pwyllgora ynglŷn â fo yw'r chwyldro; mae o'n beth blêr, budr sy'n cynhyrchu arwyr annisgwyl ac annymunol weithiau. Felly dyna chi Ddosbarth Canolig, byddwch yn ofalus am be' 'dach chi'n dymuno.

Hwn yw dydd y rhai bychain. Hon yw blwyddyn y rhai bychain. Mae popeth wedi newid, mae'r tlawd wedi gorchfygu. Gobeithio na fyddan nhw a'r gweddill ohonan ni yn talu'r pris.

Felly dwi yn gwenu 'chydig wrth wrando arnyn nhw'n rhincian dannedd ar Radio Cymru a Radio 4. Jyst 'chydig.

Bydd Jo Blog yn ei ôl ar wefan Cymru Fyw pan fydd rhywun neu rywbeth wedi codi ei wrychyn.

Fe hoffai aelodau tîm Cymru Fyw dynnu eich sylw at y ffaith nad ydym erioed wedi gweld Jo Blog yn ein swyddfeydd, felly rydym ni yn cymryd mai cymeriad dychmygol ydy o!