Cyn-faer Llanrwst yn ennill apêl dirmyg llys

Cyhoeddwyd

Mae cyn-faer tref Llanrwst wedi ennill apêl yn erbyn dyfarniad o ddirmyg.

Ym mis Mawrth eleni, cafwyd Garry Lloyd Jones yn ddieuog o ymosodiad rhyw mewn achos yn yr Wyddgrug.

Ond fe gafodd Mr Jones ddirwy wedi iddo ddweud ei fod "wastad yn meddwl" bod y dyn oedd wedi ei gyhuddo yn hoyw.

Dyfarnwyd bod hyn gyfystyr â dirmyg llys ac fe gafodd ddirwy o £250.

Ond cafodd y dyfarniad hwnnw ei ddiddymu gan farnwr yn y Llys Apêl yn Llundain, ddaeth i'r casgliad dydd Mercher nad oedd y sylwadau'n ddirmyg llys.

Dyfarniad 'ansicr'

Yn yr apêl ddydd Mercher, fe ddywedodd y bargyfreithiwr Matthew Stanbury, ar ran Mr Jones, bod y dyfarniad o ddirmyg yn "ansicr".

Fe wnaeth Mr Jones y sylw gwreiddiol tra'n cael ei groesholi yn ystod yr achos ym mis Mawrth.

Roedd hyn wedi i gyfreithwyr Mr Jones wneud cais i gael holi'r achwynydd am ei brofiad rhyw blaenorol - cais gafodd ei wrthod gan y barnwr.

Wrth rhoi tystiolaeth, dywedodd Mr Jones ar y pryd ei fod "wedi cael lot o sylw" gan yr achwynydd.

Dywedodd y barnwr bryd hynny wrtho i osgoi "innuendo rhyw" a rhybuddiodd y byddai 'na "oblygiadau" pe bai'n dweud unrhyw beth tebyg unwaith eto.

Wrth gael ei groesholi'n hwyrach yn yr achos, dywedodd: "Dwi wastad wedi meddwl ei fod yn hoyw".

Roedd y sylw yma'n "ddirmyg llys difrifol", ôl y barnwr yn yr achos hwnnw.

'Ymateb naturiol'

Ddydd Mercher, daeth barnwr arall - Mr Ustus Wilkie - i'r casgliad bod yr ateb roddodd Mr Jones tra'n cael ei groesholi "yn ymateb naturiol i'r cwestiwn."

"Roedd hi'n anghywir i'r barnwr ddod i'r casgliad bod Mr Jones, drwy ymateb fel yna, wedi dirmygu'r llys," meddai.

Cafodd y dyfarniad o ddirmyg llys, yn ogystal â'r ddirwy, eu diddymu.