Penygroes: Emma Baum wedi ei lladd wedi ffrae am blentyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Llun teulu
Disgrifiad o’r llun, Bu farw Emma Louise Baum ym mis Gorffennaf

Mae llys wedi clywed bod dyn laddodd mam ei blentyn wedi gwneud hynny yn dilyn ffrae am ei hawl i weld y plentyn.

Mae David Nicholas Davies, 25, wedi cyfaddef lladd Emma Louise Baum yn ei chartref ym mis Gorffennaf eleni.

Ond mae Davies yn gwadu mynd i'r tŷ ym Mhenygroes, Gwynedd, gyda'r bwriad o'i lladd.

Fe ddywedodd Davies wrth y llys ei bod wedi ei lladd gyda bar metel, cyn cael gwared â'r arf mewn afon ger Pwllheli.

Mae gwrandawiad yn cael ei gynnal yn Llys y Goron Yr Wyddgrug i edrych ar gymhelliad David Davies dros lofruddio, ac a oedd ganddo hanes o fygwth ei gyn bartner. Bydd y materion hyn yn effeithio ar hyd ei ddedfryd.

'Insomnia'

Clywodd y llys bod Davies wedi gyrru i dŷ Ms Baum am 02:00 ar 18 Gorffennaf.

"Mae gen i insomnia, a wnes i benderfynu mynd am dro yn y car, rywbeth ro'n i'n wneud yn gyson", meddai.

Gwelodd bod y golau ymlaen yn stafell wely Ms Baum, felly fe'i ffoniodd. Wedi sgwrs 15 munud, fe wnaeth hi ei wahodd am sgwrs ger y drws cefn. Agorodd Ms Baum y drws, a fe aethon nhw mewn i'r tŷ ar ôl sigarét.

"Wnes i ofyn pryd ga' i gael fy mab eto," meddai Davies.

Dywedodd bod Ms Baum yn poeni y byddai'r bachgen wedi'i ddrysu am fod ei rieni mewn perthnasau newydd.

"Fe ddechreuon ni ffraeo yn y tŷ a fe godais a dweud 'mod i'n mynd."

Fe ddywedodd bod y ffrae wedi poethi wedi iddo adael drwy'r drws cefn.

"Fe ddechreuon ni ffraeo am fy nghyswllt efo'r hogyn - dywedais ei bod hi'n cymryd y mic a bod ganddi ddim hawl i'm stopio rhag ei gael o". Dywedodd hi 'wna i wneud be' bynnag dwi eisiau'".

Dywedodd bod Ms Baum wedi awgrymu y byddai'n symud o'r ardal. Fe ddechreuodd Davies wylo yn y llys gan ddweud "dywedodd mai nid fy mhlentyn i oedd o".

'Putain'

Clywodd y llys ei bod wedi ei galw yn "butain", cyn iddi daro ei wyneb a dweud nad oedd hi am ei weld yno eto. "Dyna pryd es i i nôl y bar metel o'r cwt cwningod."

Yn ôl Davies, roedd y bar metel yn "eithaf miniog", ac roedd ar ben y cwt cwningod wedi iddo'i ddefnyddio i helpu ffrind i ddatgymalu sied tu ôl i dŷ Ms Baum.

Gofynnodd ei fargyfreithiwr, Dafydd Roberts, beth wnaeth o wedyn.

"Dwi ddim yn gwybod, dwi ddim yn cofio go iawn," meddai.

Gofynnodd Mr Roberts os ydi o'n derbyn cyfrifoldeb am yr anafiadau i Ms Baum y noson honno.

"Ydw", meddai.

"Oeddech chi'n bwriadu ei lladd?", gofynnodd.

"Nac oeddwn", meddai.

Disgrifiad o’r llun, Lleoliad y llofruddiaeth ym Mhenygroes

Clywodd y llys ei fod wedi gadael y tŷ drwy'r ardd gefn a "mynd adref ac i'r gwely am ryw awr."

Roedd wedi rhoi'r bar metel o dan sedd yn ei gar. Yn y bore aeth am dro gyda'i bartner a'u ci i draeth Afonwen ger Pwllheli. Fe adawodd ei bartner i ddychwelyd i'w gar a thaflu'r bar metel i'r afon.

Dywedodd ei fod wedi dychwelyd yn ddiweddarach i'r tŷ ar Ffordd Llwyndy, a ffonio mam Ms Baum.

Perthynas ansefydlog

Tra'n cael ei groesholi, fe wadodd Davies ei fod wedi bygwth Ms Baum nac ymddwyn yn dreisgar tuag ati hi yn gorffennol.

Clywodd y llys hefyd bod Davies wedi cael ei arestio fis Ebrill diwethaf yn dilyn ffrae am eu mab.

Yn ôl Davies, fe wnaeth Ms Baum ei wthio a'i daro wrth iddo arwain y bachgen o'r tŷ, ond gwadodd ei fod yn gyfrifol am farciau coch ar wddf Ms Baum a'i llygad ddu.

Cafodd ei gyfweld cyn cael ei ryddhau'n ddigyhuddiad.

Mae'r gwrandawiad wedi dod i ben am y dydd a bydd y barnwr yn gwneud dyfarniad ddydd Iau.