Teulu bachgen anabl yn ennill achos treth stafell wely

  • Cyhoeddwyd
Paul a Susan RutherfordFfynhonnell y llun, Athena
Disgrifiad o’r llun,
Mae Paul a Susan Rutherford yn gofalu am Warren yn eu cartref yn Sir Benfro

Mae teulu bachgen anabl o Sir Benfro wedi ennill achos yn y Goruchaf Lys ar ôl i farnwr benderfynu bod y 'dreth stafell wely' yn gwahaniaethu yn eu herbyn.

Mae'r newid polisi yn golygu bod tenantiaid tai cymdeithasol wedi cael toriad o 14% i'w budd-dal tai os oes llofftydd sbâr ganddynt.

Roedd Paul a Susan Rutherford wedi herio'r toriad, gan ddadlau bod llofft sbâr yn eu cartref i ofalwyr dros nos i'w hŵyr anabl.

Roedd Llywodraeth y DU wedi dadlau bod arian wedi ei roi i gynghorau i wneud taliadau dewisol i bobl welodd effaith negyddol o'r newid mewn polisi.

Gwrthod apêl

Dywedodd Mr a Mrs Rutherford bod y llofft sbâr yn hanfodol i ofalu am Warren, sy'n dioddef o afiechyd genetig prin.

Dadl y cwpl oedd bod angen y llofft i nyrs sy'n gofalu am Warren dros nos, a bod y polisi yn mynd yn erbyn eu hawliau.

Roedd llys wedi dyfarnu o blaid Mr a Mrs Rutherford ym mis Ionawr, a dydd Mercher, penderfynodd y Goruchaf Lys i wrthod apêl gan Lywodraeth y DU a'r Adran Gwaith a Phensiynau.

Mae Cyngor Sir Penfro yn darparu taliadau i leihau effaith y polisi ar y teulu, ond roedd Mr a Mrs Rutherford yn dadlau na ddylai'r arian fod wedi ei gymryd ganddyn nhw yn y lle cyntaf.