Cynnig rôl i Gymru wrth drafod telerau Brexit

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun, David Davis AS yw Ysgrifennydd Brexit y DU

Mae Cymru wedi cael cynnig i helpu yn y broses o lunio safbwynt y DU yn y trafodaethau i adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae fforwm Brexit, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o lywodraethau San Steffan, Cymru, Yr Alban a Gogledd Iwerddon, wedi cwrdd ddydd Mercher.

Yr Ysgrifennydd Cyllid Mark Drakeford oedd yn cynrychioli Llywodraeth Cymru yn y trafodaethau.

Fe wnaeth Ysgrifennydd Brexit, David Davis, ofyn i'r llywodraethau eraill "gyflwyno eu dadansoddiad" o'r sefyllfa er mwyn llunio safbwynt y DU yn ystod y trafodaethau gyda'r UE.

Bu Mr Davis hefyd yn rhannu barn ddiweddaraf Llywodraeth y DU ar yr holl broses.

'Adeiladol a chyfeillgar'

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd Mr Davis: "Roedd y cyfarfod heddiw yn gam pwysig i ddod a'r gweinyddiaethau datganoledig ynghyd gyda Llywodraeth y DU i drafod sut y gallwn ni gydweithio i gael y telerau gorau i'r holl DU.

"Yn naturiol, mae safbwyntiau gwahanol, ond roedd y cyfarfod yn adeiladol a chyfeillgar.

"Byddwn yn cyfarfod yn rheolaidd a rhannu ein barn ddiweddaraf wrth i'r DU benderfynu ei strategaeth trafod telerau.

"Byddwn yn gweithio'n gadarnhaol gyda Llywodraeth Yr Alban, Llywodraeth Cymru a Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon wrth i ni roi penderfyniad pobl y DU i adael yr UE ar waith."