Agor caban gwybodaeth canser mewn ysbyty yng Nghaerdydd

  • Cyhoeddwyd
Canolfan Ganser FelindreFfynhonnell y llun, Mick Lobb/Geograph

Bydd elusen canser Macmillan yn agor caban gwybodaeth newydd yng Nghanolfan Ganser Felindre, Caerdydd, ddydd Mercher.

Mae'r caban yn ardal aros radiotherapi yr ysbyty.

Bydd yn cynnig gwybodaeth am fathau o ganser, manylion am y cymorth ariannol, ymarferol, corfforol ac emosiynol sydd ar gael yn ogystal â chyngor i deuluoedd, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd eraill.

Dywedodd pennaeth gwasanaethau ar gyfer Cymorth Canser Macmillan yng Nghymru, Susan Morris: "Mae 56,470 o bobl yn ne-ddwyrain Cymru yn byw gyda chanser neu'r tu hwnt iddo, ac mae tua 9,605 o bobl yn cael diagnosis bob blwyddyn.

"Mae'n rhaid i'r rhai sydd wedi'u heffeithio gan ganser nid yn unig ymdopi â manylion anodd sy'n ymwneud â'u diagnosis a'u triniaeth, hefyd mae'n rhaid iddynt ymdrin ag amrywiaeth gymhleth o faterion ymarferol ac emosiynol.

"Ers 2010 mae Macmillan Cymru wedi buddsoddi ymhell dros £2.6m mewn gwasanaethau cymorth canser yn Felindre, ac rydym yn falch o allu parhau â'r traddodiad hir hwn o fuddsoddi a chydweithio."