Y newyddiadurwr Gareth Bowen wedi marw

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gareth Bowen yn 1978 yn ei ddyddiau gyda BBC Radio Wales

Bu farw'r newyddiadurwr Gareth Bowen yn 86 oed.

Yn ohebydd yn wreiddiol fe ddaeth yn olygydd newyddion oedd yn gyfrifol am gynnyrch newyddion BBC Radio Wales yn y 1970au a'r 80au.

Roedd yn un o'r gohebwyr cyntaf i gyrraedd trychineb Aberfan 50 mlynedd yn ôl.

Dywedodd ei fab Jeremy - Golygydd y Dwyrain Canol i wasanaeth newyddion y BBC - bod ei adroddiadau o Aberfan "yn dal yn rymus heddiw".

Ar ôl astudio ym Mhrifysgol Caerdydd fe ddechreuodd ei yrfa newyddiadurol gyda phapurau newydd cyn iddo ymuno gyda'r BBC yn 1964.

'Braint cael ei adnabod'

Yn 1970 cafodd ei benodi'n Olygydd Newyddion Radio Wales.

Golygydd Newyddion Radio Cymru yn yr un cyfnod oedd Gwilym Owen cyn iddo yntau gael ei benodi'n ddirprwy olygydd Newyddion a Materion Cyfoes BBC Cymru:

"Roedd Gareth yn newyddiadurwr cwbl broffesiynol a wnaeth waith arbennig yn cychwyn ar raglenni newyddion caled boreol am Gymru cyn dyfodiad Radio Wales," meddai.

"Fo sefydlodd Good Morning Wales hefo Vincent Kane.

"Dyn radio oedd Gareth - roedd yn mwynhau sgwennu, cynhyrchu a chyflwyno rhaglenni, ac yn medru gwneud y cyfan mor broffesiynol â'i gilydd.

"Fe hybodd ac fe swcrodd nifer o newyddiadurwyr eraill sy'n dal i weithio ym myd teledu heddiw.

"Fe fydd colled fawr ar ei ôl, ac roedd hi'n fraint cael ei adnabod."

'Rôl hanfodol'

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies: "Bydd Gareth Bowen yn cael ei gofio fel un o newyddiadurwyr radio mwyaf nodedig a threiddgar Cymru.

"Chwaraeodd rôl hanfodol yn natblygiad gwasanaethau newyddion BBC Cymru dros fwy na tri degawd fel gohebydd, cynhyrchydd a golygydd.

"Roedd ei broffesiynoldeb, ynghŷd â'i ymrwymiad i Gymru a'i phobl, yn cael eu cyfleu yn ei ddarllediadau o drychineb Aberfan hanner canrif yn ôl.

"Rydym yn cydymdeimlo, wrth gwrs, gyda'i deulu a'i ffrindiau."

Bu'n diodde' o salwch ers tro. Mae'n gadael gweddw, Jennifer, pump o blant - Jeremy, Nick, Matthew, Brigid a Charlotte - a deg o wyrion a wyresau.