Cadeirydd newydd National Theatre Wales

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Carlos Reyes-Manzo
Disgrifiad o’r llun,
Bu Clive Jones yn gweithio gydag S4C am bum mlynedd

Mae cwmni National Theatre Wales wedi cyhoeddi mai Clive Jones fydd cadeirydd newydd y cwmni.

Bydd yn olynu Phil George a adawodd i fod yn gadeirydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn gynharach eleni.

Yn enedigol o Lanfrechfa ger Pont-y-pŵl, mae Mr Jones wedi bod yn gweithio ym myd darlledu yng Nghymru a Llundain ers 39 o flynyddoedd.

Roedd yn brif weithredwr ITV News a'r Rhanbarthau tan 2007, a chyn hynny bu'n rheolwr gyfarwyddwr rhwydwaith ITV, yn gadeirydd GMTV ac yn brif weithrredwr Carlton Television Group.

Yn fwy diweddar bu'n gadeirydd ITV Cymru ac yn gyfarwyddwr anweithredol i S4C ac ar fwrdd S4C Masnachol am bum mlynedd.

Mae ganddo hefyd brofiad ym myd y theatr, ac am 12 mlynedd roedd ar fwrdd cwmni'r Young Vic cyn camu o'r neilltu yn gynharach eleni.

Yn 1995 fe gafodd ei wobrwyo gyda Cymrodoriaeth y Royal Television Society cyn mynd ymlaen i dderbyn y fedal aur gan yr un corff yn 2007 - yr un flwyddyn ag y cafodd y CBE yn rhestr anrhydeddau pen-blwydd y Frenhines.

Dywedodd Clive Jones: "Rwyf wrth fy modd yn ymuno gyda National Theatre Wales gan fy mod wedi eu hystyried ers tro fel un o'r cwmnïau mwyaf cyffrous a dyfeisgar yn y DU.

"Mae creu enw da yn rhyngwladol mewn cyn lleied o amser yn glod i arweinyddiaeth artistig y bwrdd."

Yn ôl cyfarwyddwr artistig a phrif weithredwr NTW, Kully Thiarai: "Mae Clive yn dod â chyfoeth aruthrol o brofiad, gwybodaeth a chraffter, ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gydag ef a'r bwrdd i sicrhau bod NTW yn parhau i fod yn gwmni uchelgeisiol a chyffrous yn artistig."