Cwest: Disgybl ysgol yn marw wrth geisio croesi'r ffordd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, LLUN TEULU
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Rhys Rubery ar ôl cael ei daro gan feic modur

Clywodd cwest sut y cafodd disgybl ysgol ei ladd ar ôl cael ei daro gan feic modur wrth iddo geisio croesi'r ffordd.

Roedd Rhys Rubery, 16 oed o Bencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr, ar ei ffordd adref ar ôl diwrnod ar y traeth gyda'i ffrindiau pan gafodd ei daro.

Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ond bu farw'r diwrnod canlynol o anafiadau difrifol i'w ymennydd.

Clywodd y cwest fod Rhys a'i ffrindiau yn cerdded ar ochr ffordd brysur ger twyni tywod Merthyr Mawr ger Ben-y-bont, a'u bod yn ceisio dod o hyd i'r ffordd gyflymaf adref.

'Rhedeg i'r ffordd'

Yna, mae'n debyg i Rhys redeg allan i ganol y ffordd ar ôl meddwl ei fod wedi gweld bwlch yn y traffig.

Ond doedd e ddim wedi cweld beic modur Suzuki du yn dod tuag ato y tu ôl i gar arall.

Dywedodd ffrind iddo, Guto Pari: "Fe darodd y beic modur Rhys, a'i anfon ychydig fetrau i'r awyr cyn iddo lanio ar ochr arall y ffordd."

Llwyddodd menyw oedd yn gyrru i'r cyfeiriad arall i stopio'i char mewn pryd i osgoi gyrru dros Rhys.

Dywedodd y cwnstabl Carl Vaquerizo: "Yn fy marn i, fe edrychodd y cerddwr, ond fe fethodd â gweld y meic modur oherwydd y traffig.

"Mae'n fwy na thebyg na chafodd y gyrrwr ddigon o amser i ymateb i symudiadau'r cerddwr i osgoi gwrthdrawiad."

'Bachgen eithriadol'

Wrth roi teyrnged i'w mab, dywedodd Jo Rubery: "Roedd Rhys yn fachgen eithriadol a ddaeth yn ddyn ifanc eithriadol, oedd wastad a'r gallu i gyflawni beth bynnag yr oedd eisiau mewn bywyd.

"Roedd ganddo yn weithiwr anhygoel o galed oedd a gwen heintus, ac fe gyffyrddodd a bywydau pawb oedd yn ei nabod."

Cofnododd y crwner farwolaeth ddamweiniol.