Cwest: Disgybl ysgol yn marw wrth geisio croesi'r ffordd

Rhys Rubery Image copyright LLUN TEULU
Image caption Bu farw Rhys Rubery ar ôl cael ei daro gan feic modur

Clywodd cwest sut y cafodd disgybl ysgol ei ladd ar ôl cael ei daro gan feic modur wrth iddo geisio croesi'r ffordd.

Roedd Rhys Rubery, 16 oed o Bencoed ger Pen-y-bont ar Ogwr, ar ei ffordd adref ar ôl diwrnod ar y traeth gyda'i ffrindiau pan gafodd ei daro.

Cafodd ei gludo mewn hofrennydd i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd ond bu farw'r diwrnod canlynol o anafiadau difrifol i'w ymennydd.

Clywodd y cwest fod Rhys a'i ffrindiau yn cerdded ar ochr ffordd brysur ger twyni tywod Merthyr Mawr ger Ben-y-bont, a'u bod yn ceisio dod o hyd i'r ffordd gyflymaf adref.

'Rhedeg i'r ffordd'

Yna, mae'n debyg i Rhys redeg allan i ganol y ffordd ar ôl meddwl ei fod wedi gweld bwlch yn y traffig.

Ond doedd e ddim wedi cweld beic modur Suzuki du yn dod tuag ato y tu ôl i gar arall.

Dywedodd ffrind iddo, Guto Pari: "Fe darodd y beic modur Rhys, a'i anfon ychydig fetrau i'r awyr cyn iddo lanio ar ochr arall y ffordd."

Llwyddodd menyw oedd yn gyrru i'r cyfeiriad arall i stopio'i char mewn pryd i osgoi gyrru dros Rhys.

Dywedodd y cwnstabl Carl Vaquerizo: "Yn fy marn i, fe edrychodd y cerddwr, ond fe fethodd â gweld y meic modur oherwydd y traffig.

"Mae'n fwy na thebyg na chafodd y gyrrwr ddigon o amser i ymateb i symudiadau'r cerddwr i osgoi gwrthdrawiad."

'Bachgen eithriadol'

Wrth roi teyrnged i'w mab, dywedodd Jo Rubery: "Roedd Rhys yn fachgen eithriadol a ddaeth yn ddyn ifanc eithriadol, oedd wastad a'r gallu i gyflawni beth bynnag yr oedd eisiau mewn bywyd.

"Roedd ganddo yn weithiwr anhygoel o galed oedd a gwen heintus, ac fe gyffyrddodd a bywydau pawb oedd yn ei nabod."

Cofnododd y crwner farwolaeth ddamweiniol.