Dim apêl i estraddodi dyn o'r Wyddgrug i Wlad Groeg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Paul Wright

Mae Gwasanaeth Erlyn y Goron wedi cadarnhau na fyddan nhw'n apelio yn erbyn dyfarniad barnwr wythnos diwetha i wrthod cais i estraddodi dyn o Sir y Fflint i Wlad Groeg.

Fe gafodd Paul Wright ei arestio yn ei gartref yn yr Wyddgrug ym mis Mawrth mewn cysylltiad â gwrthdrawiad rhwng car a sgwter ar ynys Creta 13 o flynyddoedd yn ôl.

Mae'r tad 34 oed - oedd yn 21 ar y pryd - yn dweud ei fod yn teithio mewn car oedd yn cael ei yrru gan ffrind iddo, wedi i hwnnw gynnig ei symud ar ran gweithiwr mewn bar, pan ddigwyddodd y gwrthdrawiad.

Mewn gwrandawiad nad oedd Mr Wright yn bresennol ynddo, fe'i cafwyd e'n euog o fynd â cherbyd heb ganiatad ac achosi difrod troseddol, a cafodd ei ddedfrydu i 15 mis yn y carchar a chael dirwy o 4,000 Euro.

Ond gwadu hynny wnaeth Mr Wright gan ddweud mai ei ffrind wnaeth falu'r car gan daro sgwter oedd wedi parcio ar y ffordd, a'i adael o i esbonio'r difrod.

Mewn gwrandawiad yr wythnos ddiwethaf, fe dderbyniodd barnwr apêl Mr Wright yn erbyn ei estraddodi.