Mwnci marmoset wedi ei ganfod ar stryd yng Nghasnewydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Daeth aelod o'r cyhoedd o hyd i'r mwnci yng Nghasnewydd dros y penwythnos

Mae'r RSPCA yn apelio am wybodaeth wedi i fwnci marmoset gael ei ganfod yng Nghasnewydd ddydd Sul.

Fe ddaeth aelod o'r cyhoedd o hyd i'r mwnci mewn man cyhoeddus ar Stryd James yng Nghasnewydd.

Yn ôl yr elusen, roedd gan y creadur anafiadau i'w gynffon a'i belfis ac yn denau iawn.

Ar ôl iddo gael ei archwilio gan filfeddyg, fe benderfynwyd rhoi'r anifail i gysgu.

Mae RSPCA Cymru yn awyddus i unrhyw un sydd a gwybodaeth am y mwnci i gysylltu â nhw, er mwyn eu helpu i ddod o hyd i'r perchennog a chanfod pam ei fod mewn cyflwr mor wael.

Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Bu'n rhaid rhoi'r marmoset i gysgu oherwydd ei anafiadau

Dywedodd Annie James, un o swyddogion yr RSPCA: "Dydy hi ddim yn glir sut y daeth y mwnci marmoset yma i fod ar stryd yng Nghasnewydd, na sut y cafodd ei anafiadau, ond fe ddois o hyd i'r creadur yn ddifrifol wael, ac roedd yn torri'n nghalon i'w weld mewn cyflwr mor druenus.

"Rydym yn galw ar i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu a llinell gymorth yr RSPCA ar 0300 123 8018.

"Does dim angen trwydded ar aelod o'r cyhoedd i gadw mwnci marmoste fel hwn, ac mae digwyddiad fel yr un yma yn ein hatgoffa pa mor anaddas yw'r creadur hwn fel anifail anwes."

Mae'r elusen yn awyddus i weld gwaharddiad llwyr ar gadw mwncïod yn anifeiliaid anwes, gan ddweud bod anghenion cymhleth yr anifeiliaid yn ei gwneud hi'n amhosib iddyn nhw fyw mewn amgylchedd domestig.