Gwrthdrawiad Caerwent: Enwi dyn fu farw ar 5 Tachwedd

Nigel Williams Image copyright Llun teulu

Mae Heddlu Gwent wedi cyhoeddi enw dyn fu farw yn dilyn gwrthdrawiad ar ffordd yr A48 yng Nghaerwent ddydd Sadwrn 5 Tachwedd.

Roedd Nigel Williams yn 55 oed ac yn byw yn lleol. Cafodd ei gludo i Ysbyty Brenhinol Gwent wedi iddo fod mewn gwrthdrawiad a char, ond bu farw yn fuan wedyn.

Mewn datganiad, dywedodd ei deulu: "Roedd Nigel Williams yn ddyn lleol o Gaerwent. Roedd ganddo dri phlentyn sydd yn oedolion ac roedd yn falch iawn o'r tri. Roedd ganddo amser i bawb ac roedd wastad yn barod i helpu gydag unrhyw beth ac unrhyw un. Fe fydd colled fawr ar ei ôl."

Mae'r heddlu yn gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth i gysylltu drwy ffonio 101 gan ddefnyddio'r cyfeirnod 77 - 5/11/2016.