'Dylai Paul Dummett ddechrau i Gymru yn erbyn Serbia'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunDdydd Sadwrn fe allai Dummett (dde) wynebu ei gyd-chwaraewr Newcastle, Aleksandar Mitrovic, sydd wedi sgorio tair gôl dros Serbia yn yr ymgyrch hyd yn hyn

Fe ddylai rheolwr Cymru, Chris Coleman ystyried rhoi cap cystadleuol cyntaf i Paul Dummett yn erbyn Serbia ddydd Sadwrn yn sgil anaf i'r amddiffynnwr Ben Davies.

Dyna farn y sylwebydd Iwan Roberts, sydd yn credu bod amddiffynnwr Newcastle yn haeddu'r cyfle ar ôl chwarae'n dda dros ei glwb yn ddiweddar.

Dim ond dau gap sydd gan Dummett dros Gymru hyd yn hyn, a'r rheiny wedi dod mewn gemau cyfeillgar yn erbyn yr Iseldiroedd yn 2014 a 2015.

Yn y cyfamser fe fydd Coleman yn awyddus i wneud yn iawn am y golled o 6-1 i Serbia yn 2013 yn un o'i gemau cyntaf fel rheolwr - canlyniad mae'n cyfaddef sydd yn dal i roi hunllefau iddo.

disgrifiadDylai Paul Dummett fod yn y tîm i wynebu Serbia, yn ôl Iwan Roberts

Mae Coleman wedi gallu croesawu Aaron Ramsey a Jonny Williams yn ôl i'r garfan ar gyfer yr ornest ddydd Sadwrn, wedi iddyn nhw fethu tair gêm gyntaf yr ymgyrch, ac mae Joe Allen hefyd yn dychwelyd ar ôl methu'r gêm gyfartal yn erbyn Georgia.

Ond fe fydd yn rhaid iddo wneud heb Ben Davies, oedd yn un o sêr y tîm yn ystod Euro 2016, wedi i amddiffynnwr Spurs anafu'i ffêr.

Mae hynny wedi agor y drws i Dummett, sydd yn gallu chwarae fel cefnwr chwith neu yn y canol - yn enwedig gan bod James Collins, a chwaraeodd yn erbyn Portiwgal yn yr Euros pan oedd Davies wedi'i wahardd, hefyd wedi tynnu nôl o'r garfan.

"Welais i Paul yn chwarae i Newcastle yn erbyn Caerdydd ac roedd o'n llawn egni i lawr y chwith, roedd ei wasanaeth o'n dda iawn i fewn i'r cwrt cosbi," meddai cyn-ymosodwr Cymru, Iwan Roberts wrth BBC Radio Cymru.

"Er bod Chris wedi dangos digon o ffydd i chwaraewyr yn y gorffennol, dw i'n meddwl bod rhaid i Chris chwarae chwaraewyr sydd yn chwarae'n gyson i'w clybiau, ac yn chwarae'n dda i'w clybiau."

'Teimlad gwaethaf'

Y tro diwethaf i Gymru chwarae Serbia oedd ymgyrch ragbrofol Cwpan y Byd 2014, pan gollodd y crysau cochion o 6-1 oddi cartref ac yna 3-0 yng Nghaerdydd.

Roedd y gweir honno yn Novi Sad yn isafbwynt i gyfnod cynnar Coleman wrth y llyw, ag yntau ond wedi cael y swydd ychydig fisoedd ynghynt yn dilyn marwolaeth Gary Speed.

"Dyna'r gwaethaf dw i wedi'i deimlo, y gwaethaf erioed," meddai'r rheolwr wrth edrych nôl ar y gêm honno.

"Mae colli fel chwaraewr neu fel rheolwr clwb yn un peth, ond mae'n waeth pan mai eich gwlad chi sydd yn y cwestiwn a fi oedd yn gyfrifol.

"Roedd cefnogwyr wedi talu lot mawr o arian i deithio'n bell i wylio llanast, a fy mai i oedd e. Does dim byd gwaeth na theimlo eich bod chi wedi gadael eich gwlad chi lawr - ac roeddwn i'n sicr wedi gwneud hynny.

"Mae dal yn rhoi hunllefau i mi, i fod yn onest. Ond dw i'n meddwl bod hynny'n beth da hefyd, achos 'dych chi byth eisiau teimlo felly eto."

Mae Cymru'n drydydd yn eu grŵp rhagbrofol ar gyfer Cwpan y Byd 2018 ar hyn o bryd, dau bwynt y tu ôl i Serbia, ac fe allen nhw godi i'r brig gyda buddugoliaeth yn Stadiwm Dinas Caerdydd nos Sadwrn.