Clinton neu Trump? Ymgyrchu bron ar ben yn America

Sian Jones
Newyddion 9

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, @Time

Mae tudalen flaen cylchgrawn Time yr wythnos yma yn adlewyrchu teimladau nifer fawr o Americanwyr am yr etholiad arlywyddol eleni.

Ydi, mae bron ar ben ac Americanwyr ar draws y wlad yn bwrw eu pleidlais dros Hillary Clinton neu Donald Trump.

Mae wedi bod yn ymgyrch brwnt a chas ac mae nifer fawr o'r bobl dwi wedi siarad ag ers cyrraedd yr Unol Daleithiau - cefnogwyr y ddau ymgeisydd - wedi dechrau 'laru erbyn hyn ar yr holl gecru.

Ond mae 'na bryder hefyd beth fydd yn digwydd yn America os na fydd yr ymgeisydd maen nhw yn ei gefnogi yn cael ei ddewis.

Mae'r teimladau yma yn cael eu rhannu gan nifer o'r Cymry sydd bellach yn galw America'n gartref.

Tebyg i Brexit

Cafodd Gareth Rowlands ei fagu ym Mhen-y-bont ond mae wedi byw yn yr UDA ers 22 o flynyddoedd, a bellach yn gweithio yn Chicago fel awdur llawrydd.

Mae'n gweld tebygrwydd rhwng y ras arlywyddol yn America a'r refferendwm ar adael yr Undeb Ewropeaidd ym Mhrydain.

Disgrifiad, Argraffiadau Gareth Rowlands o ymgyrch etholiadol yr UDA

Dywedodd: "Dylai Hillary fod mor bell ymlaen a dyw hi ddim oherwydd fod pobl jyst yn fed up, llond bol o'r gwleidyddiaeth fel arfer a pobl fel Hillary sy'n dal i represento pobl fel'na.

"Mae Trump wedi rhoi bys mawr ar rywbeth sy'n digwydd yma, fel digwyddodd yn Brexit, fel sydd wedi digwydd dros Ewrop i gyd."

Cefnogi Donald Trump

Ond mae David Lundy, sy'n wreiddiol o Flaenau Ffestiniog ac sy'n gweithio mewn chwarel yn Granville, yn gobeithio y gall Donald Trump gipio allweddi'r Tŷ Gwyn.

Disgrifiad o’r llun, Symudodd David Lundy o Flaenau Ffestiniog i fyw yn yr UDA

Mae ef a'i wraig Karina, sydd hefyd o Blaenau, yn cael pleidleisio am y tro cyntaf yn yr etholiad arlywyddol eleni ar ôl dod yn ddinasyddion Americanaidd y llynedd.

Mae'n cefnogi Trump am sawl rheswm: "Mewnfudo. Os fedra i ei neud, four years in the making, pam ddim yr 11 miliwn. Mae angen pennod fatha Brexit a wal 1,200 milltir newydd. Mae Hillary am open borders ac amnesty.

"Iechyd. Obamacare yn cael ei orfodi arnai a'r gost yn codi dros 50% yn 2017. Trump am greu busnas hefo multi state marketplace alternatives. Hillary am tweakioObamacare.

"Trethi. Hoffi'r syniad o doriad mewn modd Reaganomics."

Talaith sy'n cyfri'

Disgrifiad, Mae Bob Roser yn byw yn Virginia - un o'r taleithiau allai benderfynu pwy fydd yn y Tŷ Gwyn

Mae Bob Roser yn byw yn Virginia - un o'r taleithiau allai benderfynu pwy fydd yn y Tŷ Gwyn - ac wedi dysgu Cymraeg yn oedolyn.

Roedd eisoes yn siarad Almaeneg, Rwsieg a Ffrangeg cyn penderfynu dysgu iaith Geltaidd. Fe awgrymodd ei wncwl y dylai ddysgu Cymraeg gan fod teulu ei fam o Gymru.

Roedd yn arfer cefnogi'r Gweriniaethwyr ond mae e bellach yn Ddemocrat, ac mae'n gweld Donald Trump fel "dyn ansefydlog".

"Mae e mewn cariad â'i hunan. Mae e yn gweud popeth yn erbyn pob cenedl yn y byd ac yn meddwl bod e'n gwybod mwy na phawb arall yn y byd."

Mae America wrthi'n pleidleisio, a bydd rhaglen arbennig Newyddion 9 yn dadansoddi'r canlyniad nos Fercher am 21:00. Bydd canlyniad yr etholiad arlywyddol hefyd ar y Post Cyntaf, BBC Radio Cymru ddydd Mercher rhwng 07:00 - 08:30.