Fferm y Gogarth: Tenantiaid newydd yn symud i mewn

Cyhoeddwyd
disgrifiadCeri a Dan yn trafod pam y gwnaethon nhw geisio am y cyfle arbennig yma

Mae tenantiaid newydd Fferm y Parc ar y Gogarth, gafodd eu dewis o 2,500 o ymgeiswyr, wedi symud i mewn i'w cartref newydd.

Mae Dan Jones, 38 oed o Langristiolus ar Ynys Môn, yn rhentu'r fferm 145 erw gwerth £1m gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol am £1 y flwyddyn.

Daeth penodiad Dan yn dilyn ymgyrch rhyngwladol i ddod o hyd i ffermwr addas i edrych ar ôl Fferm y Parc.

Mae Dan yn symud i mewn i'w gartref newydd gyda'i wraig, Ceri, 39, ei fab wyth oed, Efan, a'i bedwar ci defaid - Nel, Tian, Bet a Floss.

ffynhonnell y llun, Paul Harris
disgrifiad o’r llunCafodd Dan ei ddewis yn dilyn profion o'i sgiliau bugeilio ac asesiad o'i gynllun busnes

"Er yr heriau, rwy'n edrych ymlaen at reoli'r fferm mewn ffordd sy'n dda i'r tir, yn dda i natur ac yn dda i ymwelwyr," meddai.

"Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen at fyw yn y lle arbennig yma.

"Mae'r fferm mewn lleoliad anhygoel sy'n denu mwy na 600,000 o ymwelwyr pob blwyddyn, a byddwn yn gallu dangos i bobl sut rydyn ni'n ffermio yn gynaliadwy i ddiogelu'r tirwedd yma am byth."

ffynhonnell y llun, Richard Williams
disgrifiad o’r llunMae Dan yn gobeithio cynyddu nifer y defaid sydd ar y fferm o 295 i 400

Fe wnaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol dderbyn diddordeb gan 2,500 o bobl ar draws y byd i gymryd rheolaeth o'r fferm, cyn i saith gael eu rhoi ar rhestr fer.

Cafodd Dan ei ddewis yn dilyn profion o'i sgiliau bugeilio ac asesiad o'i gynllun busnes ar gyfer y fferm.

Mae'n gobeithio cynyddu nifer y defaid sydd ar y fferm o 295 i 400, a byddan nhw'n cael eu ffermio am eu cig a'u gwlân.

Bydd yn gweithio'n agos gyda'r ymddiriedolaeth ac elusen diogelu planhigion Plantlife fel rhan o'i waith.

ffynhonnell y llun, Richard Williams
disgrifiad o’r llunCeri a Dan gyda'u cŵn defaid - Nel, Tian, Bet a Floss

Cafodd Dan ei fagu ar fferm yn Llangristiolus, Ynys Môn, gan dderbyn ei addysg yn Ysgol Gyfun Llangefni.

Aeth ymlaen i astudio amaethyddiaeth ym Mhrifysgol Bangor, ac yna milfeddygaeth ym Mhrifysgol Salford.

Mae Ceri, yn wreiddiol o Lansadwrn ar Ynys Môn, yn gweithio yn Llangefni gyda Chyngor Môn, ac mae Efan bellach wedi dechrau yn ei ysgol newydd yn Llandudno, Ysgol San Sior.

ffynhonnell y llun, Paul Harris

Straeon perthnasol