Cymru i fod yn ganolfan trwsio cydrannau awyren newydd F35

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, SAC Tim Laurence

Bydd cydrannau awyrennau F35 o dros Ewrop yn cael eu cynnal a'u cadw yng ngogledd Cymru yn y dyfodol, ar ôl i'r DU gael ei ddewis fel canolfan drwsio ac atgyweirio.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn wedi cyhoeddi y bydd cydrannau'r awyrennau, sy'n cael eu hadeiladu gan gwmni Lockheed Martin, yn cael eu trwsio yn Sealand, Sir y Fflint.

Dywedodd y Weinyddiaeth Amddiffyn y byddai'r cytundeb yn sicrhau miliynau o bunnoedd i'r diwydiant amddiffyn ac yn creu a chynnal miloedd o swyddi.

Bydd y gwaith yn cynnwys trwsio a chynnal darnau mecanyddol a thrydanol, tanwydd a systemau hydrolig.

Bydd y gwaith yn digwydd yn Defence Electronics & Components Agency, ar safle'r Weinyddiaeth Amddiffyn.

'Newyddion positif'

Dywedodd yr Ysgrifennydd Amddiffyn, Michael Fallon, bod y cyhoeddiad yn "newyddion positif dros ben" i'r diwydiant.

"Mae'n gadarnhad o'r sgiliau sydd gan y DU i'w cynnig, bydd yn helpu i greu cannoedd o swyddi da, diogelu miloedd mwy ac mae'n hwb i allforion y DU," meddai.

Ychwanegodd Ysgrifennydd Cymru, Alun Cairns, bod y cyhoeddiad yn golygu bod Cymru yn "rhan hanfodol" o'r diwydiant.

"Rydw i'n hynod falch bod y sgiliau sy'n bodoli yng Nghymru, a'r gweithlu, wedi eu cydnabod drwy'r cytundeb yma," meddai.

"Bydd yn arwain at fuddsoddi miliynau o bunnoedd i economi gogledd Cymru."